Det er forskjell på å finne meningen med at vi fødes og dør, og å finne mening mellom fødsel og død. FOTO: NINA INDSET ANDERSEN/NTB SCANPIX

Mange meninger om 
meningen med livet

LIVET: Da Eduardo «Doddo» Andersen så en død mann, og selv fylte 50, bestemte han seg for å være forberedt på tida han har igjen.

I disse dager kommer boken med den ambisiøse tittelen «Meningen med livet», forfattet av musiker, spaltist og forfatter Eduardo «Doddo» Andersen. Boken hadde sitt utspring i et obduksjonsrom, der Andersen så et lik bli partert.

- Plutselig går det opp for deg at mennesket bare er en skapning som ikke skiller seg ut i ekstrem grad fra andre levende skapninger. Og så får du veldig den: Hvor tar tankene veien? For rett etter at et menneske dør, er alt der fortsatt, men likevel ingenting, sier han.

Ikke lenge etterpå fylte han 50 år.

- På SSB fant jeg ut at jeg hadde i gjennomsnitt 36 år igjen å leve. Jeg har ikke lyst til å gå den tida i møte som en ignorant, vil ikke at alderdom og død skal komme som noen overraskelse på meg. Jeg vil være forberedt.

 

Guds mening

Professor i religionsfilosofi ved Menighetsfakultetet Jan-Olav Henriksen påpeker at menneskets søken etter mening er eldgammel.

- Allerede i Forkynneren i Det gamle testamente står det at det ikke er noen mening i noe som helst. Det står «Alt er tomhet og jag etter vind», forteller han.

Imidlertid var det etter renessansen og opplysningstida at måten vi spør etter mening på i dag, oppsto.

- Før var meningen med livet selvsagt. Du eksisterte i en sammenheng, Gud hadde plassert deg i en stand og en familie, sier Henriksen.

Særlig etter opplysningstida fikk mennesker et mer individuelt forhold til Gud, og ble mer løsrevet fra tradisjoner og kollektivet.

- Da må du finne din mening. Det preger også Guds rolle. Spørsmålet nå er hvilken mening Gud kan gi mitt liv.

Henriksen har balet med disse spørsmålene i store deler av karrieren, og våger seg på et svar på hva som er meningen med livet.

- Da vil jeg gjerne sitere den kjente tenkeren Jennifer Lopez, sier han ironisk.

J. Lo hevder at livet handler om to ting:

- To love and to learn. Jeg synes det er bra, sier Henriksen.

 

Lidenskap

Eduardo «Doddo» Andersen vil oppmuntre folk til å snakke mer om de store temaene. Til boken har han intervjuet blant annet en psykolog, en kunstner, en sexolog, en sosialantropolog, en biolog, en fotballtrener og en filosof om meningen med det hele.

Så. Fant han den, meningen? Andersen drar veksler på filosofens refleksjoner når han svarer.

- Det ene svaret - på hva som er meningen med menneskeheten, hva som skjedde før vi ble født og etter at vi dør - fant jeg ikke. Da må du ha tro. Men det andre spørsmålet, om hva som er meningen med livet som er mellom fødsel og død, føler jeg at jeg har fått flere svar på.

For ham dreier deg seg om å gå dypt og engasjert inn i det han foretar seg.

- Det er ikke bare én mening, du finner den ikke bare ett sted. Men for meg er nøkkelordet lidenskap: At du gjør det du gjør, med lidenskap. Og du må ha en hovedoppgave i livet. Min hovedoppgave er å formidle. Det er ikke nødt til å være lønnet arbeid, men noe som fyller deg opp med aktivitet.

Han føler seg litt mer forberedt nå, på tida som er igjen.

- Jeg skulle bare ønske jeg hadde laget boken da jeg var 20. 
(NTB Tema)