- Mange grunner til at pengene ikke rekker

DRAMMEN: Økt sam­arbeid på tvers vil hjelpe fattige barn ­bedre, mener fagkonsulent i Barnas stasjon. Som frivillig kommer hun tett på familiene.

Siden tirsdag har 25 store og små fra Lier og Drammen vært på tur til Hunderfossen Familiepark i regi av Blå Kors‘ hjelpetiltak Barnas stasjon. Dårlig økonomi slår ulikt ut, noe det er vesentlig å se for å gi hjelp.

- Dårlig samvittighet, lite kunnskap om valgmuligheter, et feilaktig bilde av «normalen» og mangel på overskudd til å ta de «vanskelige» valgene: Det å si nei til et barn som maser, er ikke lett når du er helt utslitt og føler deg alene, sier fagkonsulent Anmagritt Leirfall Saksvik i Barnas ­stasjon.

 

Les også: Flere fattige barn i Norge

 

Hun er helt enig med riksrevisor Per Kristian Foss: Et bedre samarbeid i kommunene ville gjort innsatsen for fattige barn bedre.

- Hadde man sam­arbeidet i større grad, ville man ha kunnet vurdere effekten bedre. Offentlige og frivillige aktører som er i kontakt med samme familie, kunne delt kunnskap og kompetanse og kartlagt behovene bedre, sier hun.

Saksvik tror man undervurderer kompetansen i de frivillige organisasjonene.

- Vi er i en ganske unik situasjon: Vi ser familiene over tid. Problemer med matvaner, feilprioriteringer og grensesetting er noe man ikke ser i en halvtimes samtale eller kart­leggingsmøte, sier Saksvik.

Barnas stasjon har tilbud til alle barn mellom null og åtte år og foreldre med utfordringer i hverdagen.

- Vår erfaring er at mange sliter ned å få pengene til å strekke til. De mangler kunnskap om hvordan de skal disponere pengene de har til rådighet. Vi ser at noen spinker og sparer for å få råd til en ferietur, men samtidig har forbruksvaner som ikke er særlig forenlig med det å ha lite penger. Årsakene til dette er mange, sier Saksvik.

Barnas stasjon samarbeider nå med Nav Drammen om et kurs for å bevisstgjøre brukerne om hverdagsøkonomi, etter modell fra Trondheim. Håpet er å starte opp i august/september.

katrine.strom@dagsavisen.no