Arne Tumyr holder appell under SIANs demonstrasjon foran Stortinget i fjor høst. Tonen er hard også innad i de norske antimuslimske miljøene, som preges av interne konflikter. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Maktkamper raser og hatet vokser

EKSTREME MENINGER: De islamfiendtlige organisasjonene Norwegian Defence League (NDL) og Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) er begge svekket, grunnet interne konflikter. Men samtidig vokser hatet.

Indre konflikter - som vel så ofte handler om person som om politikk - har lenge vært et gjennomgående trekk i norske antimuslimske miljøer.

- De antimuslimske miljøene preges av dype splittelser og mye uro, sier Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter til Dagsavisen og Hate Speech International (HSI).

 

Hardner til

Samtidig vokser hatet og den uforsonlige tonen.

- Før så vi folk som mente at det Breivik sa og mente var riktig, men at angrepet på Utøya ikke kunne forsvares. Nå ser vi faktisk at noen også støtter Breiviks handlinger. Begreper som «ormeyngelen på Utøya» dukker opp, sier Sultan.

Også en kilde i politiet bekrefter langt på vei dette.

- Det er iallfall ikke mindre av hatet og av vage trusler enn det var tidligere, sier kilden.

Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttalte mandag at tjenesten har en økende bekymring knyttet til utvikling i de antiislamske miljøene i Norge. PST ville ikke kommentere enkeltsaken som Dagsavisen/HSI omtalte mandag, der aktører i det antiislamske miljøet har tatt til orde for å infiltrere Heimevernet for å kunne yte væpnet motstand mot muslimer i Norge.

Sultan følger nøye med på antiislamske og høyreekstreme miljøer i Norge.

- Dette er ganske ekstremt, ja, sier Sultan og legger til:

- Vi har sett flere snakke om borgervern eller lignende, men det er ikke vanlig at det skrives såpass tydelig som dette.

 

Les også: - Må ta ekstremistene på alvor

 

«Ynkelige kryp»

Tonen i de interne debattene i de antiislamske miljøene kan ofte være hard. I 2012 kranglet medlemmer i gruppen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) internt. Stridstemaet var hvilket forhold organisasjonen skulle ha til den litt eldre, innvandrerfiendtlige bevegelsen Folkebevegelsen mot Innvandring (FMI). Da den tidligere SIAN-aktivisten Arnt Roar Kvile kritiserte FMI, ble et annet SIAN-medlem i Bergen forarget.

«Hallo, ynkelige kryp», skrev hun i en intern e-post.

E-postutvekslingen, som Hate Speech International og Dagsavisen sitter med gjenpart av, avslører også en annen internkonflikt i SIAN. Denne dreide seg om politikk. På organisasjonens årsmøte i 2012 uttalte daværende leder Arne Tumyr at det var «underlig å tenke på at motstandsarbeidet som vi står for i år kan feire 25-årsjubileum. Det var nemlig i 1987 at Folkebevegelsen mot Innvandring ble stiftet». Andre ville imidlertid ha en annen, og også mer moderat, kurs.

Våren 2014, da Arne Tumyr gikk av som leder, sto konflikten mellom den såkalte «Silkefronten» og andre aktører i SIAN. Silkefronten ønsket en mer moderat kurs, og ville ha Rune Bye som leder. Tumyr og hans støttespillere ønsket i stedet Stig Andersen. Andersen ble til slutt valgt, med 20 mot 18 stemmer.

Flere kilder hevder overfor HSI og Dagsavisen at SIAN gjennom dette tok et steg i mer ytterliggående retning. Ett av de nye styremedlemmene har blant annet bånd til den høyreekstreme gruppen Order 777, en selverklært tempelridderorden som hevder å kjempe mot islamisering. Ledende medlemmer av Order 777 har tidligere karakterisert Anders Behring Breivik som en «rollemodell».

 

Silkefrontens hevn

Silkefrontens medlemmer tok snart hevn. De tok kontroll over organisasjonens kanskje viktigste organ, Facebook-siden. Deretter kastet de ut tusenvis av medlemmer fra Facebook-gruppen, før de gjorde den hemmelig og senere la den ned.

Noen av Silkefrontens medlemmer deltok senere i stiftelsen av en ny gruppe, kalt Verdier i Sentrum (VIS). Denne gruppen har svært lite aktivitet. SIAN - som nå er dominert av en hard kjerne - har fremdeles noen mindre arrangementer, men har i liten grad lykkes i å få oppmerksomhet. Unntaket var da et medlem av den nye Facebook-gruppen til SIAN nylig skrev at AUFs valgkomité burde henrettes, som var en reaksjon på at valgkomiteen i Arbeiderpartiets ungdomsparti hadde innstilt norsk-syriske Mani Husseini som ny leder.

En kilde i politiet forteller til Dagsavisen/HSI at den antimuslimske bevegelsen generelt er mindre synlig i gatebildet enn for en tid tilbake.

- De gangene de arrangerer noe i Oslo samler de rundt femti personer, sier kilden og legger til:

- Da er det en blanding av alle leirene; SIAN, NDL, VIS, folk fra Demokratene og «frilansere».

 

NDL i utforbakke

Norwegian Defence league (NDL), en annen organisasjon med dominerende, antiislamske strømninger, ble etablert høsten 2010, etter inspirasjon fra den engelsk antimuslimske organisasjonen English Defence League (EDL). I løpet av de tre neste årene hadde organisasjonen ikke mindre enn fem ledere. I mars 2013 ga også daværende leder Rune Hauge gjennom en intern melding beskjed om at han ville trekke seg. Denne interne meldingen havnet også hos TV 2.

I meldingen la Hauge skylden på stadig mer hissige Facebook-debatter. «Å prøve å stagge gemyttene har vært som å skrike inn i en pute», skrev han.

NDL har i dag et lavt aktivitetsnivå. På Facebook er gruppen stadig aktiv. Organisasjonen framstår i dag mer som et løst sammensatt nettverk. NDL er fortsatt preget av indre bråk. En av konfliktlinjene går etter det Dagsavisen/HSI kjenner til mellom medlemmer i Rogaland og medlemmer i Trondheimsområdet, som er gjensidig uenige om hvem som egentlig utgjør det egentlige NDL.

Etter at Silkefronten tapte maktkampen innad i SIAN har flere NDL-aktivister meldt overgang til SIAN.

- NDL er mer eller mindre borte, sier Shoaib Sultan.

 

Inspirasjon fra USA

Sultan peker på at antimuslimske ideer i økende grad kombineres med en mer generell innvandrerfiendtlighet. Folkebevegelsen mot Innvandring, som ble etablert sent på 1980-tallet, lever da også fremdeles.

- Det virker imidlertid som om deres hovedaktivitet er å legge brosjyrer i postkassene til folk, sier Sultan.

- Men vi ser en interessant utvikling med blanding av antisemittisme og muslimhat hos FMI. Trolig er de her inspirert av amerikansk høyreekstremisme.

 

Nytt parti

Flere i de norske antimuslimske miljøene diskuterer etablering av et nytt politisk parti, forteller Sultan.

- Mange uttrykker skuffelse over Fremskrittspartiet, og det er disse som snakker om å etablere et nytt parti. Foreløpig har vi imidlertid ikke sett noen ordentlige forsøk på det. Slik det er i dag ville de ha problemer med å lede vann ned en bekk, sier han.

Demokratene, som tidligere ble ledet av tidligere Frp-politiker Vidar Kleppe, har etter Kleppes avgang vært preget av omfattende indre strid. Partiet har i dag - i realiteten - svært liten aktivitet.

Dagsavisen/HSI har forsøkt å kontakte Norwegian Defence League (NDL), Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) samt Rune Bye og Arnt Roar Kvile for å få en kommentar til denne nyhetsartikkelen. Ingen har svart på våre henvendelser.

ks@hate-speech.org


os@hate-speech.org

 

Redaksjonelt samarbeid

Denne nyhetssaken er et resultat av et redaksjonelt samarbeid mellom Dagsavisen og Hate Speech International (HSI). HSI er et uavhengig, journalistisk fagnettverk som dekker ekstremisme og ekstremistiske organisasjoner i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. HSI er en del av Global Investigative Journalism Network (GIJN), et internasjonalt nettverk av uavhengige sentre for undersøkende journalistikk. HSI er støttet økonomisk av Utenriksdepartementet og Fritt Ord. HSIs donorer har ingen kunnskap om og medvirker heller ikke til HSIs redaksjonelle virksomhet.