Oslo tingrett mener Mulla Krekar vil være en redusert fare for Norge om han tvangssendes ut av Oslo til Hemne kommune i Sør-Trøndelag. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

– Må ut av Oslo

Det er riktig å sende Mulla Krekar til Kyrksæterøra, mener Oslo tingrett. Oppholdet i Trøndelag blir kun en strafferunde før han sendes ut for godt, lover Frp.


Av Sofie Prestegård, Håvard Therkelsen, Marie Melgård og Nina Johnsrud

Krekars advokat, Brynjar Meling, anket i går kjennelsen hvor politiet ble gitt medhold i kravet om å plassere mullaen i tvungent opphold i asylmottaket i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Men justispolitisk talsperson Jan Arild Ellingsen i Fremskrittspartiet, vil ikke la det herske noen tvil om hva enden på visa blir:

– Krekar skal ut, sier Ellingsen til Dagsavisen, etter at Oslo tingretts kjennelse ble klar i går.

– Det som skjer nå er at Mulla Krekar på vei ut av Norge må ta en strafferunde i Sør-Trøndelag. Jeg ønsker han god tur dit, sier Frp-politikeren.

– Holder i massevis

Oslo tingrett mener det er til fordel for Norges sikkerhet at Krekar blir tvangsplassert på Kyrksæterøra. At avstanden til Krekars familie i Oslo er lang, er ikke noe brudd på menneskerettighetene, mener retten. Dommeren trekker fram PSTs konklusjon om at Krekar fremdeles utgjør en trussel mot norske hensyn, og at en tvangsplassering utenfor Oslo er et rimelig tiltak for å beskytte nasjonale interesser. Konklusjonen gleder Ellingsen.

– Sett i lys av den kritikken som er reist mot justisminister Anders Anundsen, og den tvilen ekspertisen har sådd, så er det godt å se at tingretten mener den jussen som departementet har lagt til grunn holder i massevis, sier han.

– Får større innflytelse

Førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo, har vært sakkyndig i begge Krekar-rettssakene, og fulgte forrige ukes rettsmøte om å tvangssende Krekar til Kyrksæterøra. Han mener det politiske kjøret rundt Krekar kan få negative konsekvenser.

– I sum mener jeg stadig at Mulla Krekar får større innflytelse og påvirkningskraft jo mer intenst norske myndigheter framholder hvor farlig han er og jo mer de «forfølger» mannen, sier Gule.

Anker til topps

Vurderingen om at Krekar vil få mindre besøk utenfor Oslo, blir beskrevet som «spekulasjoner», av forsvarer Meling, skriver NTB.

– PST er bekymret for at Krekar har blitt en martyr, og så blir han sendt til Kyrksæterøra. Det gjør ham kanskje til en enda større martyr, og det kan derfor virke stimulerende for personer å oppsøke ham der, sa Krekars advokat til pressen da kjennelsen ble kjent.

Meling mener at Krekar er forberedt på alle muligheter, samt at han er klar til å ta saken «hele veien» i rettssystemet. Meling er heller ikke overrasket over at de må høyere opp i systemet for å få en avgjørelse, skriver NTB.

Meling har bedt tingretten om at Krekar ikke må reise før ankespørsmålet er avklart.