KrF vil gi flere verktøy til flyktningforeldres som skal tilpasse seg de norske omsorgsverdiene, forteller KrF-nestleder Dagrun Eriksen. FOTO: MIMSY MØLLER

– Må oppdra uten vold

KrF foreslår obligatorisk foreldrekurs for nyankomne flyktninger i utkast til nytt partiprogram.

 

– Nyankomne flyktninger har mange ting de skal streve med. Midt i det skal de prøve å ha et ordinært familieliv, og de skal møte de norske verdiene, omsorgsverdiene og oppdragerrollene, sier KrF-nestleder Dagrun Eriksen til Dagsavisen.

I forslag til nytt partiprogram vil KrF gå inn for å tilby helt nyankomne flyktninger foreldreveiledning.

Den skal ta utgangspunkt i ICDP-kurs, som står for International Child Development Program (ICDP).

– Kanskje vil en del av oppdragelsen i Norge bryte med noe av den kulturelle oppdragelsen man har hatt. For eksempel der hvor slag har vært en del av oppdragelsen, noe som er brudd på norsk lov, sier Eriksen til Dagsavisen.

Les også: – Mitt eneste selskap var skyggen

Vil stoppe slag mot barn

Målet er å gi foreldrene nye verktøy for oppdragelse, som ikke innebærer vold.

– Man kommer til Norge, og får beskjed om at det kan man ikke gjøre, men ingen gir deg noen andre verktøy. Du sitter bare igjen med at det du hadde lært av din mor ikke kan brukes. Da er det kjempeviktig at du ikke bare sitter igjen med et tomrom, men får noen nye verktøy til hvordan du da kan drive oppdragelse, sier KrF-nestlederen.

Hun understreker at kurset også er et tiltak for å bedre familiesituasjonen til nyankomne flyktninger, som en helhet.

– Familiesituasjonen blir fort krevende. Mange barn kan ha med seg traumer. Mor og far kan også slite med dette. Alt dette trenger vi å jobbe med før introduksjonsprogrammet, allerede når flyktningene er i asylmottak, mener Eriksen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Grense for behandlingstid

KrF vil også korte ned tida på asylmottak ved å gå lovens vei.

– Vi vil ha en lovfestet rett til en maksgrense for saksbehandlingstid. Det vil tvinge forvaltningen til å bruke mer ressurser på å faktisk avgjøre disse sakene raskere, sier KrF-nestlederen.

I flere kommuner er de nå klare for å ta imot flyktninger, men mange mangler vedtak på at de er klare for bosetning.

– Både for dem som skal bli, og for dem som skal sendes ut er det å få en tidlig avklaring viktig, sier Eriksen.

Hva maksgrensen skal være har ikke programkomiteen tatt stilling til.

Les også: Vil gi integreringsjobben til Nav

Arbeidstillatelse

I høst ville Venstre, KrF, Ap og SV la asylsøkere få midlertidig arbeidstillatelse, men motstand fra Senterpartiet hindret at beslutningen fikk flertall.

Men KrF står fast på sitt standpunkt i saken, og tar det inn i forslaget til nytt partiprogram.

– Det at folk sitter passive tjener ikke oss som samfunn. Vi er nødt til å finne andre løsninger, og hvis de kan tjene til livets opphold selv, så er det ingenting som er bedre enn det, sier Eriksen.

Les også: Slik vil Oslo Ap stanse Sylvi