– Må gjøre noe med inntektene til uføre

Kari Elisabeth Kaski og SV mener uføretrygdede må få mer igjen for å jobbe. Partiet håper nå å få med seg Ap på et forslag de har fremmet tidligere.

 

Lørdag skrev Dagsavisen om fylkestingspolitiker Kari Aalerud (Ap) som mener at stortingspolitikerne svikter de uføre. Aalerud er selv uføretrygdet og tok et oppgjør både med regjeringen og sitt eget parti. Hun mener trygdesatsene er altfor lave og at det må bli mer lønnsomt å jobbe. Aalerud fortalte at hun får en avkorting på rundt 70 prosent av det hun tjener.

– Hovedproblemet er at trygdesatsene er altfor lave i forhold til boutgiftene – som uføre ikke bestemmer og som stadig går opp. Hvis man ønsker å forsøke seg i arbeidslivet igjen, er avkortingen så stor at man aldri vil greie å bedre sin økonomiske situasjon i særlig grad, uttalte Aalerud.

Les hele saken her: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret

– For lave beløp

Før sommeren fremmet SV forslag om å øke fribeløpet. Partiet vil også at regjeringen ser på hvordan dagens avkorting fungerer. Forslaget fikk ikke støtte fra Arbeiderpartiet. Det var bare MDG og Rødt som ga sin tilslutning. Nå fremmer SV forslaget på nytt.

– Vi har fått mange og klare indikasjoner på at dagens system gjør at uføretrygdede som har restarbeidsevne blir sittende igjen med veldig lite penger. Det var et ønske fra hele Stortinget at man i større grad skulle tilrettelegge for å jobbe ved siden av. Når vi ser at systemet ikke fungerer, er det åpenbart at vi må se på det, sier Kari Elisabeth Kaski i SV.

I dag er fribeløpet på litt over 37.000 kroner.

– Fribeløpet er for lavt. Det burde vært bred enighet om at det må økes, sier Kaski.

Aalerud i Ap var også klar på at trygdesatsene må økes fordi boutgiftene er så høye. Kaski er enig.

– Når du går på uføretrygd er det fordi du har liten eller ingen arbeidsevne. Det må være mulig å leve av den inntekten du får. I dag er det kjempehøye bokostnader, og det fører til at mange sliter med å få det til å gå rundt. Vi vil derfor foreslå økt bostøtte i vårt alternative budsjett i høst, sier Kaski.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Morgan-saken

For noen uker siden skrev Dagsavisen om uføretrygdede Morgan Linnerud, som fortalte om hvor vanskelig det er å overleve på uføretrygd. Linnerud skaffet seg en 50-prosentstilling. Da ble trygda halvert, og barnetillegget fjernet. Det endte med at han ikke kom bedre ut av å jobbe. Etter at artikkelen sto på trykk, sendte Arbeiderpartiets Lise Christoffersen skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Til Dagsavisen uttalte Christoffersen:

– Her har man en person som tross arbeidsskade ønsker å jobbe, men som rammes av en åpenbar fattigdomsfelle. Det er urettferdig og ikke velferdssamfunnet verdig.

Uttalelsene fra Christoffersen er noe av grunnen til at SV nå tar sitt forslag til Stortinget igjen.

– Med utspillet antyder Arbeiderpartiet at de ønsker å se på dette. Får vi med oss Ap, kan vi få flertall, sier Kaski.

Les om Morgan (55): – Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv

Fremmer flere forslag

SV har ikke tatt stilling til hvor mye fribeløpet bør økes eller hvor stor avkortingen skal være når man tjener mer enn fribeløpet.

– Vi ønsker først å få en enighet om at fribeløpet må opp og at avkortingsreglene må endres. Nå håper vi Arbeiderpartiet gir oss støtte slik at vi kan få gjort noe. Vi kan ikke ha et system som ikke fungerer, sier Kaski.

SV vil også at regjeringen legger fram forslag om å sikre at avkortingsreglene for uføres barnetillegg ikke rammes for hardt av inntekt og at unge med uføretrygd gis rett til arbeidsmarkedstiltak på lik linje med mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Les også: Ingen løfter fra Hauglie om hjelp til Morgan, som taper på å jobbe