Justisminister Anders Anundsen (Frp) har beklaget at politiet ikke fikk med seg at utsending av asylbarn ikke lenger skulle prioriteres. Her besøker Anundsen utlendingsinternatet på Trandum på Gardermoen. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Må forklare seg om asylbarn-kaoset

KrF ber om en forklaring fra justisminister Anders Anundsen (Frp) etter at politiet ga feil orde om asylbarn to ganger.

- Fortsatt står flere spørsmål ubesvart, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) til Dagsavisen.

Politidirektoratet ga feil ordre om asylbarn to ganger, ikke én, slik justisministeren har opplyst.

Da justisminister Anders Anundsen (Frp) beklaget fra Stortingets talerstol 4. desember i fjor, snakket han om disponeringsskrivet som ble sendt fra Politidirektoratet (POD) til underliggende etater 19. februar i fjor.

Der fikk politiet ordre om å prioritere utsendelse av asylbarn som har vært lenge i Norge. Formuleringen var i strid med avtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene.

Nå viser det seg at den samme feilen ble gjentatt i et oppfølgingsbrev tre uker senere, skriver Bergens Tidende.

 

Les også: Beklaget overfor Stortinget

Les også: Under press fra alle kanter

 

Kan bli kalt inn til høring

Dette ble først oppdaget da Justisdepartementet jobbet med svaret som justisministeren sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité rett før jul, men uten at opplysningen ble delt med komiteen.

Dermed ligger det an til flere oppfølgingsspørsmål til Anundsen fra Stortinget, sier Grøvan.

- Det er flere problemstillinger vi må få mer informasjon om her når vi nå får gått denne dokumentasjonen etter i sømmene, sier KrF-politikeren.

Han vil ikke utelukke at justisministeren kan bli kalt inn til en høring på Stortinget for å forklare hva som har gått galt.

- Det vil jeg verken si er sannsynlig eller utelukke. Nå må vi først få tid til å se på dokumentasjonen og finne fram til de riktige spørsmålene ut fra det vi nå vet og som står ubesvart. Vi må få svar på det før vi kan konkludere på hva som er nødvendig i neste runde.

 

Les også: Ny asylforskrift har trådt i kraft

 

543 barn

Asylpolitikken har vært en verkebyll for firepartisamarbeidet i høst.

Parallelt med at KrF, Venstre og regjeringspartiene forhandlet om en varig løsning med asylbarna kom det fram at politiet ikke hadde fulgt de politiske signalene fra regjeringen om å slutte å prioritere utsendelser av asylbarna. Justisministerens orde hadde rett og slett ikke nådd fram til tjenestemennene som sender barna ut av landet.

Fra januar til oktober ble 543 asylbarn sendt ut, ifølge Politidirektoratet. Andelen uttransporterte lengeværende barn var høyere enn de fire foregående årene.

Dette til tross for at KrF og Venstre skulle sikre bedre forhold for asylbarna.

 

Les også: - Viser svakheten i asylavtalen

Les også: - Sånn har det alltid vært

Les også: Truer med å trekke asylavtalen

 

Mangler tillit

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er svært kritisk til at politiet har sendt ut feil styringssignal to ganger.

- Det viser at Anundsen i dialog med politiet ikke har lagt noen vekt på at man ikke lenger skulle prioritere utsendelser av lengeværende barn, sier Andersen.

Hun mener dette må ha vært en bevisst handling fra justisministerens side, fordi den er på linje med Fremskrittspartiets strenge innvandringspolitikk.

- Hvordan Venstre og KrF nå kan ha noen som helst tillit til denne statsråden, som skal forvalte en asylavtale de har sammen, er veldig vanskelig å forstå, legger hun til.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle behandle saken om asylbarna i går, men saken ble utsatt til neste tirsdag. Da er det ventet at Stortinget vil sende et nytt brev til Anundsen med flere spørsmål om hva som har skjedd.