Etter to år og ti måneder i fengsel slippes mulla Krekar fri 25. januar. Da venter meldeplikt og et pålegg om bosted utenfor Oslo. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Må bo utenfor Oslo

Justisminister Anders Anundsen kan verken sende Mulla Krekar til Irak, sette ham i fengsel eller i forvaring. Derfor vil han heller pålegge Krekar å bo utenfor de store byene.

«For folk flest er det helt meningsløst at en person som Høyesterett har sagt at er en fare for rikets sikkerhet, skal slippes løs», sa Frps nestleder Per Sandberg forrige uke. Men når Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar, er justisdepartementets løsning nettopp det: Å slippe Krekar fri.

Som Dagsavisen omtalte tirsdag vil regjeringen ilegge Krekar meldeplikt og pålegge ham bosted, men de har ikke anledning til å gi ham husarrest eller forvaring. Dermed vil Krekar kunne gå fritt på gaten såframt han opprettholder meldeplikten.

Justisminister Anders Anundsen sendte i går en instruks til Politidirektoratet (POD) om at personer som er utvist av Norge av hensyn til nasjonale interesser, men likevel er vernet mot retur, skal ilegges bestemt oppholdssted og melde­plikt.

 

Meldeplikt

Instruksen gjelder spesifikt Krekar, men ifølge Anundsen kan det ramme en «håndfull» andre personer.

Det er etter Anundsens ønske at Krekar skal ilegges bosted utenfor Oslo.

I instruksen til POD heter det at utlendingen kan pålegges å bo på et mottak eller i en bestemt kommune eller fylke, og at oppholdsstedet som hovedregel skal være utenfor de store byene og omegn.

«Det gir mer oversiktlige forhold, mindre rekrutteringsgrunnlag og reduserer mulighet for kontakt med miljøer og personer som kan utgjøre en fare for samfunnet», heter det i instruksen.

 

PODs ansvar

Formålet er at politiet skal ha bedre mulighet for å kontrollere personer som Krekar og begrense mulighetene for at han kan samarbeide eller drive rekruttering til miljøer som utgjør en sikkerhetstrussel.

Anundsen ville ikke la seg intervjue av Dags­avisen i går, hans informasjonsavdeling henviste til nyhetsbyrået NTB.

- Det vil være politiet som rent praktisk finner egnet oppholdssted og egnede rutiner for meldeplikt og annen oppfølging, sa Anundsen i et intervju med NTB.

Det er nå opp til POD å plassere Krekar. Krekars advokat, Brynjar Meling, sier han vil gå til retten for å få omgjort et eventuelt pålegg om meldeplikt og restriksjoner på hvor mulla Krekar kan oppholde seg.

Han viser til at loven sier at slike restriksjoner må være nødvendige.

- Det er helt åpenbart at så lenge man valgte å ikke bruke denne muligheten i 2010 og 2012, da Krekar var siktet for terror, så er det ikke nødvendig å gjøre det nå, sa Meling til NRK i går.

Han viser til at Krekar har sonet en dom for noe helt annet enn terror.

Meling mener vedtaket i Høyesterett som sier at Krekar er en fare for rikets sikkerhet, er utgått på dato.

 

Konstant frykt

Mariewan Halabjaee er en av tre kurdere Krekar er dømt for å ha drapstruet. I gårsdagens Dags­avisen sa han at han frykter Krekar vil ta opp kontakten med sine tilhengere på internett - og at trusselen mot Halabjaee vil eskalere.

- Krekar bør ikke få gå på internett og organisere sine følgere uten at noen holder oppsyn eller kontrollerer ham. Å frata Krekar denne muligheten er like viktig som å avvæpne IS, sier han.

- Tror du norske politikere forstår hvilken trussel Krekar kan utgjøre?

- Jeg er ikke sikker, men jeg tror norske politikere føler på trusselen fra terrorgrupper i verden.