– Må bli lønnsomt å leie ting i stedet for å kjøpe

Mer gjenbruk og økt skatt på råvarer. Det er noen av løsningene for å bremse klimautfordringene som Framtiden i våre hender peker på i en ny rapport.

Framtiden i våre hender har i dag lagt frem en ny rapport om sirkulær økonomi. Forfatter av rapporten, samfunnsøkonom Ebba Boye, forteller at sirkulær økonomi handler om å ta vare på materialene vi omgir oss med.

– Der vi i dag henter ressurser, produserer, bruker og kaster, er målet med en sirkulær økonomi at vi skal kunne reparere ting og bruke det om igjen, sier Boye.

I rapporten skriver hun at vi i dag har en lineær økonomi, som gjør at det er lønnsomt for bedrifter å selge store mengder billige produkter av dårlig kvalitet. For å gjøre om dette går rapporten gjennom mange tiltak.

– For å få til dette er det viktigste hvordan vi designer produktene, at de kan repareres og at vi har nye forretningsmodeller som gjør at det lønner seg med kvalitet, sier Boye.

Boye kan fortelle at flere bedrifter allerede har vist at det er mulig å få til. Hun trekker frem den danske bedriften Vigga, hvor man abonnerer på barneklær og sender dem tilbake og mottar en ny pakke ettersom barnet vokser.

– Da blir det i selskapets interesse å lage ting med kvalitet, sier Boye.

For når bedriften får klærne tilbake, vil de reparere dem og kunne bruke dem igjen.

– Bergans eksperimenterer med det samme med parkdressene i Norge. De har for eksempel kommet frem til at den lille biten på glidelåsen må være avtagbar, da barn tygger på denne, sier Boye.

– Da kan de bytte den ut, og så slipper man kanskje å kaste hele dressen, påpeker hun.

For at en sirkulær økonomi skal fungere trekker rapporten frem at vi i større grad må kjøpe tjenester og ikke ting, som et barneklær-abonnement er et eksempel på.

Les også: Vi har masse å tjene på en mer sirkulær økonomi, skriver Torbjørn Røe Isaksen (H)

Gjøres for lite

I Jeløya-plattformen 14. januar 2018 har regjeringen som et av sine miljøpunkter at “Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre”.

Leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener likevel ikke at regjeringen gjør nok.

– Dersom regjeringen mener alvor med å bli et foregangsland for en sirkulær økonomi, må det innføres tiltak som gjør det lønnsomt og tilgjengelig for forbrukerne å leie, lease og reparere tingene sine fremfor å kjøpe nytt, sier Riise.

Hun mener at en sirkulær økonomi, med lang levetid på produkter, lave utslipp og lavere forbruk, er nødvendig for å bremse klimautfordringene.

– Tall fra SSB viser at nordmenn er på europatoppen i hvor mye søppel vi produserer. Det virker som om regjeringen ikke har skjønt at det aller viktigste i en sirkulær økonomi ikke er resirkulering og energigjenvinning, men å sørge for at vi produserer så lite avfall som mulig og beholder ting så lenge vi kan, sier Riise.

– Regjeringen må gå til kjernen av problemet, og gjøre noe med hvorfor de store avfallsmengdene oppstår, ikke bare sette inn tiltak som gjør at vi håndterer avfallet bedre, sier Riise.

Hun mener at selv om man kan skape energi ved å brenne avfall, så hadde det vært bedre å utnytte avfallet på andre måter de gangene det er mulig.

Les også: Hva er sirkulær økonomi? 

Trenger systematiske endringer

For å få til et rammeverk hvor det ikke lønner seg med bruk og kast, er forfatter av rapporten Ebba Boye enig i at myndighetene spiller en viktig rolle.

– Litt av poenget med rapporten er at dersom vi skal endre systemet fra lineært til sirkulært, så må vi se systematisk på det og gjøre en rekke endringer, sier Boye.

– Det holder ikke å gjøre det billigere å reparere ting ved å for eksempel fjerne moms, dersom butikkene fortsatt flommer over av billige produkter, sier Boye.

For å klare å innføre en sirkulær økonomi mener Boye det er viktig at det blir dyrere å bruke nye råvarer. Et tiltak er derfor å skattlegge bruken av råvarer.

Boye forteller at en del bedrifter antar at ressurser på sikt kommer til å bli dyrere av seg selv, da vi hele tiden blir flere folk som kjemper om de samme ressursene.

– Derfor er det bedrifter som allerede nå ser på løsninger som kan tas i bruk for å bruke mindre ressurser enn i dag, sier Boye.

Foreløpig få planer

I rapporten fremkommer det at vi må endre måten vi designer, produserer og forbruker varer og tjenester på, dersom vi skal lykkes med den sirkulære økonomien. Men at regjeringen til nå kun har innført tiltak som er ytterkant av hva som kan ses på som sirkulære løsninger.

– Det kan godt være at regjeringen har mange bra planer, men de har vi foreløpig sett lite til. De snakker mest om resirkulering og energigjenvinning, sier Boye.

Rotevatn: – Det må gjøres mer

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn (V) er enig i at det må gjøres mer.

– Derfor jobber vi med en strategi for sirkulær økonomi der vi forhåpentligvis skal komme fram til flere gode tiltak, sier Rotevatn.

Rotevatn kan fortelle at de er i gang med arbeidet, men at det er viktig at det blir godt og grundig. Han er derfor usikker på når det skal bli presentert. Rotevatn mener at det ikke er noen tvil om at vi må endre måten vi forbruker på, men han mener ikke at det er noen målsetting å slutte å produsere nye ting.

– Vi trenger masse nye ting, og det er ikke alltid miljøfiendtlig å lage noe nytt. Det er for eksempel bra at vi lager elbiler for å erstatte eldre biler, sier Rotevatn.

– Det som er viktig er å ikke bruke opp naturressursene våre, sier han.