– Må bli lettere for unge å få hjelp

SV og Sp vil ha gratistilbud, Ap vil ha «mobbeknapp».

 

Tirsdag skrev Dagsavisen at Røde Kors får flere henvendelser til sin kontakttjeneste for unge enn tidligere. Økningen gjelder spesielt temaene psykisk helse og selvmord. Det bekymrer stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson i Sosialistisk Venstreparti (SV).

– Mange har det vondt, og vi må ha et bedre behandlingstilbud for psykisk syke, men vi vet også at det er mange som ikke engang kommer seg til psykisk helsevern, sier han.

SVeren mener at hjelpen må bli lettere tilgjengelig.

– For å komme deg inn i behandlingstilbudet må du i dag gå til fastlegen og bli henvist før du så kommer til spesialist. Det er fryktelig vanskelig. Man må ha et tilbud hvor man bare kan banke på døra og få hjelp gratis, sier Wilkinson.

Les også: - Jeg ville ikke bli funnet av dem som ville meg vondt

Ønsker nytt tilbud

I dag legger derfor SV og Senterpartiet fram forslag i Stortinget om å innføre en femårig kommunal opptrappingsplan for psykisk helsevern i kommunene med øremerkede midler.

Wilkinson viser til at det i Stange kommune i Hedmark finnes et lavterskeltilbud med profesjonelt helsepersonell for alle kommunens innbyggere.

– Vi trenger et sted både voksne og barn kan få en hånd å holde i og noen å snakke med. Det koster å prioritere dette, men det er en klok pengebruk, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må tenke smartere

I Arbeiderpartiet reageres det også på at de unge tar opp alvorligere tematikk. Torstein Tvedt Solberg, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen, mener det nå må sterkere lut til:

– Vi tror vi det er lurt å tenke nytt og smartere.

Solberg peker på at Ap har løftet flere forslag den siste tida som regjeringen har avvist:

* Større vektlegging av psykisk helse i skolen

* Egne beredskapsteam mot mobbing og trakassering i kommunene

* En «mobbeknapp» på alle skolers nettsider som gjør det lettere å melde fra om mobbing

Les også: «Du har fem minutter på å si hvorfor jeg skal leve»

Vil tvinge fram samarbeid

Av Aps forslag trekker Solberg spesielt fram forslaget om å lage egne beredskapsteam for å bedre samarbeidet mellom gode krefter i kommunene:

– I dag er det tette skott mellom helse, skole og barnevern. Vi vil tvinge dem til å jobbe bedre sammen og samkjøre ressursene i kommunen bedre. Dette tror vi er en av de raskeste og mest målrettede løsningene, sier Solberg.

Ønsker egen knapp

Ap-politikeren luftet senest 16. april et forslag for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i Stortingets spørretime, som han mener vil kunne hjelpe skoleelever med problemer.

«Mobbeknappen» er en knapp på skolens nettside hvor elever kan melde fra om mobbing. Etter å ha fått en henvendelse er rektor forpliktet til å gi et svar og sette inn tiltak senest fem dager etter at meldingen er mottatt.

– Dette er en enkel måte å melde fra om mobbing og trakassering som også binder skolene til å følge opp, sier Solberg.

Men til tross for at statsråden var positiv til «mobbeknappen», svarte Sanner at han ikke ønsket å pålegge skoleeiere å ha ordningen, og at han overlater til skoler og skoleeiere «å vurdere hvilke varslingsrutiner og verktøy som passer best på deres skoler.» Det skuffer Ap-politiker Solberg som mener regjeringen bør tenke nytt:

– Jeg håper at Sanner og regjeringen ser trenden som blir beskrevet av Røde Kors og behovet for å ta grep og prøver ut flere ting for å møte denne utfordringen, avslutter Solberg.