«100 års tålmodighet er nok. Likelønn nå!» sto det på Norsk Sykepleierforbund sin parole under årets 8. mars-tog i Oslo. Flere mener den islandske likelønnsloven ikke ville ha hjulpet stort i Norge.

– Lytt til Island, Horne

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener Solveig Horne bør ta seg en prat med den islandske likestillingsministeren om en likelønnslov.

 

– Det er svært gledelig at Island er nyskapende i arbeidet for å få bukt med urettferdige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til Dagsavisen.

Som Dagsavisen omtalte i går, skal Island som første land i verden innføre en likelønnslov. Med den nye loven må alle arbeidsplasser i privat og offentlig sektor med mer enn 25 ansatte, skaffe seg en attest som dokumenterer at det gis lik lønn for likt arbeid.

Målet er å utrydde lønnsforskjeller mellom menn og kvinner innen 2020. Islands likestillings- og sosialminister Thorsteinn Viglundsson sa til Dagsavisen at Norge og de andre nordiske landene enkelt kan kopiere den islandske loven.

Likestillingsombudet mener Norge helt klart bør la seg inspirere:

– Vi har store utfordringer hva gjelder likelønn i Norge, og dette blir ikke bedre, til tross for mye oppmerksomhet. Problemstillingen er sammensatt og det må tiltakene også være. Den modellen Island nå innfører er interessant, og jeg anbefaler at Solveig Horne tar en prat med sin islandske kollega, og at denne kan tjene som inspirasjon for lignende tiltak i Norge.

Bjurstrøm mener den norske innsatsen for å få ned lønnsgapet mellom kjønn har vært altfor puslete:

– Med flere offentlige utredninger, og to likelønnskommisjoner, har det ikke vært mangel på forslag til tiltak. Men dessverre ser vi at likelønnsspørsmålet har måttet vike for andre interesser, sier hun.

Les også: Sjekk snittlønna i ditt yrke

Andre utfordringer

Likestillingsminister Solveig Horne møtte Viglundsson under FNs kvinnekommisjon i New York (CSW). I en e-post til Dagsavisen peker ministeren på at det allerede står i den norske likestillingsloven at menn og kvinner i samme jobb skal ha lik lønn for samme arbeid, og at dersom noen har mistanke om lønnsdiskriminering, kan man kreve opplysninger om lønna til den man sammenligner seg med. Hun sier at Norges utfordring med likelønn skyldes at Norge har et kjønnsdelt arbeidsliv, hvor flere kvinner enn menn jobber i tradisjonelle kvinneyrker i offentlig sektor med lav lønn, enn manglende lovgivning.

– Vi arbeider for å endre dette gjennom å oppfordre til mer utradisjonelle utdanningsvalg. Samtidig må næringslivet bli flinkere til å løfte fram kvinnelige ledere, hvis ikke går de glipp av mange dyktige talenter og risikerer å fremstå som umoderne bedrifter. Det er det næringslivet selv som vil tape på, skriver Horne i en e-post til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Andre grep

UNIO deler Hornes virkelighetsbeskrivelse.

– Det er et godt forslag, og de gjør et viktig grep på Island, men en slik lov vil ikke løse lønnsproblematikken i Norge, sier Ragnhild Lied, leder av UNIO.

– Problemet i Norge er ikke at en kvinnelig og mannlig sykepleier tjener forskjellig, men at kvinnedominerte yrker tjener mindre enn mannlige yrker med tilsvarende lang utdanning. En som har tatt en treårig ingeniørutdannelse og en som har tatt en treårig sykepleierutdannelse tjener veldig forskjellig. For oss er det viktig å få lik lønn mellom ulike grupper og her må andre grep til, forklarer hun.

Lied tror at dersom Norge hadde innført en likelønnslov kunne det fort blitt en sovepute:

– Det kunne vært et grep for å løse en bit av likelønnsproblematikken, men det ville ikke løst den store utfordringen. Dette kunne fort blitt en sovepute fordi man tror man innfører en lov og så har man løst likelønnsutfordringen. En slik lov bør heller ikke bli en sovepute på Island, sier Lied.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen er enig.

– Jeg ser ikke bort ifra at vi kan og bør gjøre endringer i loven for å forbedre dette, men det viktigste er politikken. Hovedproblemet er at vi har kjønnsdelte yrker med ulik lønnsutvikling. Det løses ikke av et lovforslag, men en offensiv politikk over tid.

Nestleder i SV, Snorre Valen, sier han vil sette seg inn i det islandske forslaget for å se om Norge har noe å lære.

– Forslaget til Island er veldig interessant. Mangel på handling er det største problemet når det gjelder likelønn. Men vi må også se på strukturelle årsaker til lønnsgapet, som du ikke nødvendigvis løser med det islandske lovforslaget, sier han.

Imponert av Viglundsson

Lied er likevel imponert over signalene fra den islandske likestillingsministeren, og håper Horne lar seg inspirere til å ta i litt hardere:

– Det er bra at en minister er så tydelig på at han ønsker å få gjort noe med dette. Han må få honnør for å ha tatt et aktivt grep for å gjøre noe med en av problemene innenfor likelønn. Det synes jeg norske politikere skal la seg inspirere av, sier Lied.

Les også: Lønnsgap time for time