Audun Lysbakken trekker seg som statsråd. Kristin Halvorsen tar over departementet inntil videre.

Lysbakken trekker seg

Audun Lysbakken trekker seg fra regjeringen etter det såkalte pengerotet. Kristin Halvorsen tar over som settestatsråd inntil videre. Lysbakken stiller fortsatt som lederkandidat for SV.

- Det er en beslutning som jeg respekterer, sier statsminister Jens Stoltenberg, som understreket at det ikke var han som hadde presset på for å få Lysbakken til å trekke seg.

Statsministeren møtte pressen etter et ekstraordinært statsråd der han fortalte at Kristin Halvorsen blir settestatsråd i Barne- og likestillingsdepartementet inntil man finner en erstatter etter Audun Lysbakken.


Avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen skal bestyre dette departementet i tillegg til Kunnskapsdepartementet, sa Jens Stoltenberg ifølge NTB.

Politisk bombe

Bare dager før det ekstraordinære landsmøtet som skulle velge Lysbakken til Kristin Halvorsens etterfølger, uten motkandidat, utløste han en politisk bombe som kan velte hele lederskiftet og føre til utsettelse av landsmøtet.

Da den rødgrønne samarbeidet ble forankret i 2005, var det en forutsetning at alle de tre partilederne skulle sitte i regjeringen. Slik har det vært hele tiden. Nå skisserer Lysbakken en løsning der han skal lede partiet fra Stortinget, mens en annen SV-er sitter i regjeringens underutvalg, der de vanskeligste beslutningene blir fattet.
Lysbakken ble felt av en tilsynelatende fillesak om tildeling av 154.000 kroner til en gruppering som kaller seg Jenteforsvaret, men som vokste direkte ut av SVs ungdomsorganisasjon SU. I de siste ukene er Lysbakken blitt presset fra skanse til skanse, og hans garantier om at alt er på bordet, er undergravd av stadig nye avsløringer.

Trakk konklusjonen

I helgen trakk han selv konklusjonen, og informerte søndag statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Da hadde den siste gjennomgangen avdekket ytterligere 11 e-poster og tre sms-meldinger, alle med direkte tilknytning til pengesaken. I tillegg erkjente Lysbakken at han hadde vært inhabil i spørsmål om milliontilskudd til stiftelsen Reform.
– Jeg er tilhenger av at feil skal få konsekvenser. Derfor har jeg meddelt statsministeren at jeg går av. Men dere blir ikke kvitt meg så lett. Jeg har tenkt å møte i Stortinget og vil ikke svikte dem i partiet som vil ha meg som ny leder, sa Lysbakken.

Den avtroppende statsråden sa at det nå er gjennomgått fire millioner dokumenter med relevans for jenteforsvarssaken. Konklusjonen er at den garantien Lysbakken ga onsdag i forrige, overhodet ikke holder.
Som en forsmak på den langt mer omfattende granskingen av pengetildelinger som departementet har gjort i 2011, ga Lysbakken følgende «føremelding:
– Departementet har lenge hatt en uryddig praksis for pengetildelinger av denne typen. Det er mange tilsvarende saker som Jenteforsvaret. Midler er ofte tildelt uten utlysning, sa barne- og likestillingsministeren.

Alt er stanset


Som en hastereaksjon har departementet inntil videre innstilt alle utbetalinger. Det skal innføres nye rutiner for journalføring og enkelttilskudd. Alle tilskuddsordninger skal lyses ut i henhold til økonomiregelverket.
Men alt dette blir en annen statsråd enn Lysbakken som skal sette ut i livet. Han ville mandag ikke kaste noe avklarende lys over hvor mye han selv kjente til under departementets behandling av søknaden til Jenteforsvaret.
Han kom riktignok med én ny opplysning, at han på et tidlig tidspunkt, gjennom en sms fra statssekretær Kirsti Bergstø, fikk vite at det var to søkere. Dette var i slutten av oktober i fjor, rundt den tiden da det var stort oppstor rundt voldtektsbølgen i Oslo. Etter det skal Lysbakken ikke ha hatt noe med tildelingen å gjøre.

 

Advart?


– Jeg skulle ha reagert fra jeg så navnet SU, men dessverre gjorde jeg ikke det. Ble jeg advart? Fra departementet ble det gitt det råd at det var politisk uklokt, men ikke i strid med regelverket. Det var aldri meningen å snekre et opplegg for å omgå regler, sa Lysbakken.


Som en moralsk oppsummering sa han følgende:
– Ingen har lidd i denne saken. Ingen har beriket seg personlig. Men noen jenter har fått opplæring i selvforsvar. Jeg kan leve med det. Men vi leverte ikke fullstendige opplysninger, selv da jeg garanterte at alt var framme i lyset. Det får følger, sa Lysbakken. (NTB)