Liv Menkerud (til venstre) og Ingrid Toverud er med i trubadurgruppa De små grå. De kvikke damene mener sang og spill er god hjernetrim. Halvparten av sangtruppen hadde aldri tatt i en gitar da de begynte å spille sammen for seks år siden. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Lykke beskytter mot demens

Følelse av lykke og indre glede beskytter mot demens. Eldre med psykiske plager har 30 prosent økt risiko for å dø med demens.

Det viser en stor undersøkelse utført av Universitetet i Oslo. 31.000 personer mellom 60 og 80 år ble fulgt over nesten to tiår. De skulle selv svare på spørsmål om sin psykiske helse.

Forskerne justerte for alder, kjønn og utdannelse og tok i tillegg høyde for generell helse og livsstilsvaner. Fremdeles så de at de som skåret høyere på psykiske plager, som stress, angst og negative tanker, var mer utsatt for demens senere i livet.

LES OGSÅ: Trening beskytter deg mot demens

Var triste

– Konklusjonen var at de som skåret høyt på en selvrapporteringsskala, hadde høyere risiko for å utvikle demens nesten 20 år senere. De svarte ja på spørsmål om de følte seg triste eller var nedfor.

Det forteller Tor Atle Rosness som er postdoktor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

– Det var ikke slik at de hadde en depresjonsdiagnose, men de hadde stressrelaterte symptomer, negative tanker, var ensomme, engstelige og følte at de ikke hadde det så bra.

Rosness sier at dette bør tas på alvor.

– Man bør prøve å forebygge disse triste følelsene og jobbe for god mental helse og trivsel når man er 60 +. Alle må selvfølgelig få lov til å være trist innimellom. Men det er viktig å ikke bli værende i en følelse av nedstemthet over flere år.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Viktig å delta

– En viktig måte å styrke den psykiske helsen på, er at man deltar i fysiske og sosiale aktiviteter som er lystbetont.

Rosness sier at man ser mer stabilt serotonin-opptak i nervebanene hos dem som har godt humør. De som er mye nedfor, kan få endringer i hjernen som på lang sikt kan være skadelige.

Men Tor Atle Rosness understreker at også folk som er lykkelige kan få demens.

Liv Menkerud i sangtruppen De små grå er sikker på at sang og moro er bra for den psykiske helsen og motvirker demens. En gang i uka møtes hun og seks andre ivrige musikanter på prestegården Aur i Aurskog i Akershus til øving. Trubadurgruppas medlemmer er i alderen 75 til 90 år. Da de startet opp for seks år siden, hadde halvparten aldri tatt i en gitar. Nå reiser de rundt sammen med dirigent Bjørn Sogstad og opptrer i alt fra eldretreff til jubileer.

LES OGSÅ: Utdanning beskytter mot demens

Ble kjent

– Vi var innflyttere, og det var en fin måte å bli kjent med folk på, forteller Liv Menkerud.

Hun og mannen Hans spiller henholdsvis gitar og trommer i bandet.

– Øvelsen hver fredag er en innsprøyting av godt humør. Jeg er ikke akkurat en racer på gitaren. Men mange liker nettopp det at vi ikke tar det så høytidelig.

Liv Menkerud sier gitarspillingen har innvirkning på humøret.

– Vi har det veldig morsomt under øvelsene og ler ustanselig.

Menkerud forteller om flere utenlandsreiser for De små grå.

– Noen har nesten fått livet snudd på hodet. Før gikk de nesten ikke ut av huset. Mens nå er de med på alt.

LERS OGSÅ: Film om demens skaper debatt

LES OGSÅ: Trenger demensvenner