Lundteigen: – Ansvaret for denne rettsskandalen ligger hos Vågeng og Hauglie

Allerede tidlig neste uke skal Senterpartiet ta stilling til hvilke konsekvenser Nav-skandalen bør få for de to toppene, ifølge Per Olaf Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen er en av flere stortingspolitikere som har vært til stede under den åpne høringen om Nav-skandalen torsdag og fredag.

Lundteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Senterpartiet, er tydelig på hvem han mener har ansvaret for det som omtales som den største rettsskandalen i etterkrigstiden. 

– Det er opplagt at ansvaret for selve rettsskandalen og alle som har sittet i fengsel, er nåværende statsråd og nåværende leder i Nav, sier Lundteigen til Dagsavisen etter at Nav-direktør Sigrun Vågeng har gitt sin forklaring for kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag formiddag. 

Der innrømmet hun blant annet at Riksadvokaten burde blitt informert om Nav-skandalen langt tidligere. 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skal forklare seg for kontrollkomiteen senere i dag. 

Les også: Nav-direktøren om trygdeskandalen: – Vi varslet Riksadvokaten for sent

Skal diskutere saken til uka

Ifølge Lundteigen skal Senterpartiets stortingsgruppe ta stilling til hvilke konsekvenser Nav-skandalen bør ha for Hauglie og Vågeng allerede tidlig neste uke. 

– Jeg har et råd til dem, men jeg vil ikke si hva, sier Lundteigen. 

Saken fortsetter under bildet. 

Sps Per Olaf Lundteigen er til stede under Nav-høringen.
Foto: NTB Scanpix

Per Olaf Lundteigen er til stede under Nav-høringen. Foto: NTB Scanpix

Sp-toppen forteller at han for sin egen del har fått avklart hva saken dreier seg om og hvor skylden bør plasseres.

Fire spørsmål er relevante, mener han: 

* Hvem er ansvarlig? Det mener Lundteigen er Hauglie og Vågeng. 

* Hvordan er vi kommet i denne situasjonen? Her viser Lundteigen til EØS-avtalen og alle samfunnskonsekvensene den brakte med seg, og behovet for å endre lovverket slik at disse konsekvensene tydelig kom fram. 

* Hvilke konsekvenser får dette for de midlertidige velferdsytelsene våre? Her trengs det en presisering, mener Lundteigen. 

– Disse ytelsene kan nå gis til alle som oppholder seg i EU/EØS-territorier. Det må bety at siden ytelsene er basert på plikter og rettigheter, må pliktene presiseres tydeligere. 

* Hvordan skal Nav settes i stand til å følge opp disse pliktene? 

– Her står vi overfor en enorm endring, sier Lundteigen. 

Les også: Tidligere riksadvokat om Nav-skandalen: – Det er sterk grunn til å beklage

Peker på Støre

Sp-politikeren mener trygdeskandalen er del av en større fortelling som strekker seg tilbake til 1994, da EØS-avtalen ble innført i Norge. Her har Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre spilt en nøkkelrolle, ifølge Lundteigen. Støre forklarte seg for kontrollkomiteen torsdag. 

– Den som har fulgt den prosessen lengst av de som har vært inne til høring, er Jonas Gahr Støre. Han har virkelig sett at konsekvensene av EØS-avtalen ikke er tatt inn i norsk lov på en måte som hele det norske apparatet har tatt hensyn til, slik at vi nå er kommet i denne situasjonen, sier Lundteigen. 

Støre har på sin side avvist at Utenriksdepartementet hadde noe faglig ansvar for innføringen av den nye trygdeforordningen i 2012.

Arne Strand: Drepende kritikk