Luftambulanse-saken: Fem ekstra fly settes inn

Fire av elleve ambulansefly er fortsatt ute av beredskap, og feilen er ennå ikke funnet. For å bedre situasjonen settes det inn fem ekstrafly.

Det forteller direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten på en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge Juul vil luftambulanseoperatøren Babcock hente inn tre fly fra Sverige, hvorav ett også kan lande på kortbane. I tillegg hentes det inn to kommersielle jetfly. Det ene er allerede i drift, mens det siste hentes inn på torsdag.

Kommentar: «Babcock tapte på kvalitet, men vant på pris. Nå betaler samfunnet prisen»

«Rimelig bra» situasjon

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord sier det dermed vil være en «rimelig bra» situasjon resten av uken.

– Dette er en alvorlig situasjon, men siste døgn har det gått rimelig greit. Men vi er bekymret for de to neste dagene, for det er meldt dårlig vær, og da kan det være så dårlig at luftambulansen må stå på bakken, sier han.

– Uhell kan skje, og folk kan dø under transport også i normale tider. Vi gjør alt vi kan for at dette skal være så normalt som overhodet mulig, men det er en vanskelig situasjon.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Babcock har ikke sett avviksrapport

Ifølge ferske tall fra UNN er det registrert 286 avvik siden Babcock overtok ansvaret for ambulanseflytjenesten 1. juli. Dette omfatter avvik der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år.

I en pressemelding sier Babcock at de ikke kjenner til innholdet i rapporten og derfor har bedt om innsyn.

– Vi forutsetter at denne dokumentasjonen er kvalitetssikret ettersom den er delt med mediene og har bedt om at denne dokumentasjonen blir oversendt til oss snarest, sier Hilde Sjurelv som er driftssjef i Babcock Norge.

På pressekonferansen sa fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord at heller ikke helseforetaket var kjent med innholdet, og at de derfor har bedt om en redegjørelse fra UNN om innholdet.

– 286 forsinkelser kan høres mye ut, men vi snakker her om stort og smått knyttet til 2.500 ambulanseoppdrag. Også det som skjer inne på sykehuset. Vi har bedt om en redegjørelse for det som er registrert i avvikssystemet, sier han.

Les også: SV truer med mistillit mot Høie i luftambulansesaken – Høie beklager

Feilen ikke identifisert med sikkerhet

Babcock sa på en pressekonferanse søndag at de beklaget situasjonen. De fire flyene har stått på bakken siden lørdag etter at pilotene meldte at de har opplevd vridning på flyene i forbindelse med landing. Selskapet sa samtidig at de ikke vet når feilen vil være løst og flyene kan være i lufta igjen.

– Det siste jeg har fra Babcock er at de fortsatt jobber med å identifisere problemet, men nærmer seg en løsning, sier Juul i Luftambulansetjenesten.

Problemet skal ifølge Babcock ikke ha vært registrert på de øvrige flyene i flåten.

Et femte fly var også ute av beredskap en stund, men av andre årsaker. Dette er satt inn i tjeneste igjen.

Les også: Flygerforbundet mener det må vurderes å sette alle ambulansefly på bakken

Fylkeslegen har høynet beredskapsnivået

Fylkeslegen i Troms og Finnmark gjør nå også tiltak etter at fire av elleve ambulansefly fra Babcock har vært satt ut av spill siden lørdag. Fylkeslegen mener at situasjonen med operatørbytte i luftambulansetjenesten krever økt overvåking, og har høynet beredskapsnivået.

Fylkeslegen vil nå be om daglige rapporter fra kommunene om situasjoner knyttet til behov for ambulansetransport.

I tillegg mottar de daglige rapporter fra Helse Nord.

Les også: Da legen ba mediene om å dekke det ekte livet i Finnmark, tok det fyr

Bekymret

Helse Nord sa på en pressekonferanse mandag at de er bekymret for situasjonen og har satt krisestab på ubestemt tid. Dette gjelder også Luftambulansetjenesten.

– I natt var det relativt rolig, men det betyr ikke at vi ikke fortsatt er bekymret for situasjonen. Vi forstår godt at pasienter og pårørende blir urolige, men vi kan garantere at vi gjør alt vi kan for at ingen skal bli skadelidende under forholdene vi har nå, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord tirsdag.

Mandag ble det meldt om at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i løpet av ett døgn hadde meldt om åtte uønskede hendelser som følge av krisen i ambulanseflytjenesten.

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord sier tirsdag at alle avviksmeldingene nå gjennomgås i detalj, og at dette vil kommenteres senere.

– Så langt er det ikke registrert noen flere uønskede hendelser, sier han tirsdag.

Les også: Senterpartiet ber regjeringen heve kontrakten med Babcock

Tidligere operatør inn i bildet

Luftambulansetjenesten hadde tirsdag møte med tidligere operatør om hva de kan bidra med av fly ettersom fire av Babcoks fly fortsatt står på bakken.

Overfor Dagbladet bekrefter daglig leder Frank Wilhelmsen i Lufttransport AS at spørsmålet har vært oppe.

– Vi diskuterer hva vi kan bidra med, sier han til avisen.

Lufttransport AS tapte anbudet mot nåværende operatør Babcock, som overtok operasjonene 1. juli. Den tidligere leverandøren har imidlertid fly som står ubrukt i Tromsø, og flere har pekt på dem som en mulig løsning i den vanskelige situasjonen.

Wilhelmsen sier til NRK at han mener det er mulig å få de gamle flyene på vingene i løpet av dager.

Les også: Overlege: – Kapasiteten er kritisk svekket. Vi merker det hver eneste time

Bekrefter møte

Juell i Luftambulansetjenesten bekrefter også at det har vært kontakt mellom de to partene.

– Det har vært kontakt med dem tidigere på uformell basis, men i dag har vi hatt et møte, sier han, og understreker at han selv ikke var til stede på møtet.

Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i helseforetaket, som heller ikke var til stede på møtet, sier til NTB at Lufttransport har blitt spurt om hva de kan bidra med.

– Vi har spurt hva de kan stille med dersom situasjonen vedvarer og Babcock ikke får orden på dette ganske snart. Da må vi sette inn noen langsiktige løsninger som gjør at beredskapen blir normal eller tilnærmet normal – og da særlig på kortbanenettet.

Han forteller at de derfor er i gang med å snu alle steiner.

– Men det er langt mer komplisert å låne fly enn å låne naboens bil, legger Haarvik til.

Luftfartstilsynet: Urealistisk

Luftfartstilsynet mener imidlertid at låneflyene fra Lufttransport er en urealistisk løsning, og peker på at flyene for det første må kontrolleres teknisk, og at det i tillegg må på plass en omfattende gjenopptrening, skriver NRK.

– Vi vil nok fort snakke om måneder, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad til kanalen.

Høie til Troms og Finnmark

Helseminister Bent Høie (H) reiser til Finnmark tirsdag kveld i forbindelse med den alvorlige beredskapssituasjonen for flyambulansetjenesten i nord. Der møter han regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark og fylkeslegen i de to nordligste fylkene i Alta.

Onsdag er det planlagt møter med leder av Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, og kommunelege Olav Gunnar Ballo i Loppa.

Høie skal videre til AMK-sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø før han onsdag ettermiddag møter ledelsen i Babcock, selskapet som har ansvaret for ambulanseflytjenesten.