Helseminister Bent Høie (t.v.) varsler krafttak for rusmisbrukere og psykisk syke. FOTO: ERLEND AAS/NTB SCANPIX

Lover løft for rus og psykisk helsevern

HELSE: Helseminister Bent Høie (H) varsler et krafttak for rusmisbrukere og psykisk syke. Han pålegger de regionale helseforetakene å prioritere disse gruppene.

Under andre dag av trontaledebatten i Stortinget lovet Høie at regjeringen raskt vil kjøpe ledige plasser i private behandlingsinstitusjoner når det offentlige helsevesenet ikke har tilstrekkelig kapasitet.

– Mange får ikke hjelp når de trenger det. Vi skal utvide både kapasiteten og kvaliteten. Kommunene skal ha et lavterskeltilbud. Vi innfører fritt behandlingsvalg, i første runde innen rus og psykisk helsevern, sa Høie.

Helseforetakene har fått beskjed om at veksten i behandling av rusmisbrukere og psykisk syke skal være høyere enn for somatisk syke.

Regjeringen står fast på den overordnede målsettingen om å avvikle de regionale helseforetakene, men erkjenner at dette vil ta flere år.

– Først skal vi utarbeide en nasjonal helseplan som blant annet omfatter en ny styringsmodell for sykehusene. Når den er vedtatt og operativ, vil vi avvikle de regionale helseforetakene, sa Høie.

– Står ved løfter

Ap-leder Jens Stoltenberg hamret i Stortinget videre på det han beskriver som brutte valgløfter fra Høyre/Frp-regjeringen, som overtok makten for en uke siden. Onsdag ville han vite om de blåblå står ved løftene om at det skal bevilges minst 12 milliarder kroner ekstra til norske sykehus.

– Vi står ved løftene våre om at vi skal satse på de offentlige sykehusene. Vi kommer hvert år i budsjettet med hvor mye vi øker, svarte statsminister Erna Solberg (H).

Hun fremholdt også at Ap i det fremlagte budsjettet har underfinansiert sine egne løfter til sykehusene.

Stoltenberg er i tillegg uroet over regjeringens planer om å legge ned de regionale helseforetakene og mener at det skaper usikkerhet. Solberg varslet at målet er å desentralisere behandlingstilbudet gjennom en ny nasjonal helseplan som trekker Stortinget mer med.

Nasjonal plan

Aps stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen lurte på om man nå risikerer å få en stor kommersiell sektor uten politisk styring.

– Hvordan skal regjeringen kunne drive god ressursfordeling for hele landet i et slikt todelt sykehussystem? spurte Knutsen fra helse- og omsorgskomiteen.

Helseminister Høie understreket at det offentlige helsevesenet fortsatt utgjør kjernen i tilbudet, ikke minst innenfor akuttbehandling og forskning. Derfor vil regjeringen også øke aktiviteten i det offentlige helsevesenet, styrke kreftbehandlingen og kutte i byråkratiet.

Han viste også til at Høyre, Frp, Sp, KrF, SV og Venstre har vært enige om behovet for en nasjonal helse- og sykehusplan med minimumskrav til de enkelte sykehusene. (NTB)