Flere Lime-butikker er stengt etter at det er satt i gang full etterforskning av skattemyndigheter og politi. Bildet viser en stengt Lime-butikk på Etterstadsletta. FOTO: NTB SCANPIX

LO vil ha mer krim-samarbeid

LIME-SAKEN: Kriminelle som skjuler sine udåder i en tilsynelatende lovlig virksomhet, bryter ofte flere lover, mener LO.

– Lime-saken er et eksempel på at etatene har jobbet tett sammen. Men det må være mer av den typen samarbeid, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til NTB.

Politiet mener det har foregått alvorlige lovbrudd, blant annet menneskehandel, i dagligvarekjeden Lime, og mange ulike etater er trukket med i etterforskningen.

Men slik kriminell virksomhet faller lett «mellom stoler», ifølge Tinnlund. Hun mener taushetsplikt og mangel på ressurser hindrer ulike etater i å samarbeide om å avdekke lovbrudd.

– Dette er blandingskriminalitet. Man bruker tilsynelatende lovlig virksomhet til å skjule kriminelle handlinger. Finner man ett lovbrudd, finner man som regel mer, sier Tinnlund.

Tilsyn

Nav, Skatteetaten, Tollvesenet, Utlendingsdirektoratet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet er blant etatene som har vært involvert i Lime-saken.

Men så sent som i fjor ble dagligvarekjeden kontrollert av Arbeidstilsynet, som ikke fant tegn til menneskehandelen som nå skal være avdekket. Kjeden fikk flere pålegg, som ifølge tilsynet ble oppfylt. Dermed ble saken lukket fra deres side, skrev Dagens Næringsliv i august.

Tinnlund sier det er verdt å spørre hva slags mandat for eksempel Arbeidstilsynet og Mattilsynet har når de gjør kontroller i for eksempel dagligvare- eller utelivsbransjen.

Kyniske aktører

Det som avdekkes av arbeidslivskriminalitet i Norge, er bare toppen av isfjellet, ifølge LO. Tinnlund nevner bygg og anlegg, renhold og transport som andre bransjer hvor det har vært en alvorlig utvikling.

– Dessverre er det veldig mange useriøse, kyniske aktører i det norske arbeidsmarkedet, sier hun.

Finanskrisen har gjort Norge mer ettertraktet for folk som trenger arbeid, og de er sårbare for å bli utnyttet.

LO-sekretæren mener regjeringen nå må iverksette strukturelle tiltak for å få kontroll med problemet.

– Vi kan ikke bare snakke om forenkling i alle ledd, for det åpner opp for de useriøse. De ligger et hestehode foran og greier å omgå regelverket, sier Tinnlund.

Den svarte økonomien er dessuten en trussel for velferdsstaten, mener LO-sekretæren, og viser til anslag om at det omsettes for 350 milliarder kroner svart hvert år.

 

Ber om fire uker for de elleve pågrepne

I alt 11 av de 17 som er pågrepet i Lime-saken det siste døgnet, fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Dag Kjørholt

– Alle vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud samt isolasjon, sier politiinspektør i Romerike politidistrikt og påtaleansvarlig Åsmund Yli til NTB onsdag ettermiddag.

Lime-sjef Sajjad Hussain (37) er allerede varetektsfengslet, siktet for grov menneskehandel.

– 18 er pågrepet, men vi kan ikke utelukke flere pågripelser. Denne aksjonen pågår fortsatt for fullt, sier Yli.

De elleve fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm. På grunn av omfanget vil fengslingsmøtene foregå parallelt i tre saler.

Også onsdag ettermiddag vil Romerike politidistrikt holde en pressebrifing i Politihuset i Lillestrøm.

Hussain-familien

Lime-kjeden omfatter i alt 29 forretninger på Østlandet. Det er kjent at flere av dem som er pågrepet, er i familie med Hussain. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, reagerer kraftig på politiets fremgangsmåte.

– Politiet har kneblet ham fra å kunne kommentere anklagene de offentlig fremsetter mot ham på en pressekonferanse. Det er hårreisende, og jeg vet han er sterkt uenig i anklagene uten at jeg konkret kan spørre ham, sier Elden til NTB.

En advokat i 30-årene fra Bærum er også pågrepet. Advokat Erling Johannes Kjærmann besøkte ham i sentralarresten onsdag. Mannen er en av de elleve som fremstilles for varetekt torsdag.

20 forretninger

Yli ønsker ikke å bekrefte de pågrepnes identitet, men sier det ble brukt tvangsmidler i 20 av forretningene som ble ransaket. De ni resterende har et varesamarbeid med Lime.

– I de 20 butikkene har politiet fått rettens medhold i at det er noen som kan mistenkes for disse ulovlighetene. Hvor mange av dem som er de reelle eierne og hvor mange forretninger de eventuelt eier hver, går vi ikke ut med nå. Det vil være en viktig del av etterforskningen å få klarlagt dette, sier politiinspektøren.

Uoversiktlig

Yli sier at fremdriften i etterforskningen er god, men saken er svært omfattende og det er derfor en utfordring å få oversikt.

– Vi har allerede ransaket over 50 steder. Vi må ta tiden til hjelp for å få oversikt. Mye bevis er hentet inn og det arbeidet vil fortsette. Så får vi se hvor lenge det vil måtte pågå. De som er pågrepet, lar seg avhøre, sier han.

Åsmund Yli gjentar at det har vært en grundig etterforskning som har pågått over noe tid.

– Men selv om politiaksjonen er omfattende, er den målrettet, sier han. (NTB)