LO-topp Roy Pedersen legger press på de politiske partiene før valget neste høst. FOTO: ARNE OVE BERGO

LO presser partiene

VALG 2015: Et år før lokalvalget har LO utarbeidet en fempunktsliste over hva de mener er nøkkelsaker for et bedre Oslo. Å stoppe konkurranseutsetting og re-kommunalisere velferd er blant hovedpunktene.

- Vi mener at et nytt flertall i Oslo ikke kan fortsette med kuttpolitikken de borgerlige og Frp har startet. Det får dramatiske følger for bydelene og offentlige tjenestetilbud. Det er avgjørende at sentrum/venstre-flertallet viser at de står for noe annet enn de borgerlige. Det er ikke noe poeng med nye mennesker om vi ikke får se ny politikk, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Med et år igjen til lokalvalget pusser nå partiene på sine kommunevalgprogram, hva slags politikk de vil drive om de får makt etter neste års kommunevalg. Nå legger LO i Oslo press på partiene, og har utformet en fempunkts liste over hva de vil prioritere å jobbe med fram mot valget. Lista er sendt ut til alle bystyrepartiene og Senterpartiet.

 

Re-kommunalisering

De siste dagene har Dagsavisen skrevet om de store ulikhetene i synet på konkurranseutsetting og privatisering blant partiene i Oslo. I går gikk byrådspartiet KrF ut og vil fryse privatiseringspolitikken de neste fire årene. LO mener det ikke er nok, og vil også at kommunene skal ta tilbake tidligere privatiserte tilbud.

- Vi er imot både konkurranseutsetting og privatisering, og ønsker det vi kaller re-kommunalisering av alt som er konkurranseutsatt. Det vil si at kommunen tar over der kontrakter utløper i kommende periode, sier Pedersen.

 

Eiendomsskatt

De andre punktene på lista innebærer en tillitsreform blant de ansatte i kommunene for å forhindre sosial dumping, fellesskapsløsninger som gratis kjernetid i barnehagen, satsing på kollektivtrafikk, boligbygging for alle og eiendomsskatt med en sosial profil.

- Når vi sier sosial profil betyr det at vi går inn for et bunnfradrag på tre millioner. Da vil den legge til rette for å fungere sosialt, der de med størst evne betaler mest. Samtidig gir det betydelige inntekter til Oslo kommune på litt over en milliard. Da er det viktig at de pengene går til å bekjempe Forskjells-Oslo, sier Pedersen.

I tillegg til eiendomsskatt blir boligbygging også et hovedpunkt.

- Vi vil ha boligbygging for alle, ikke bare de rikeste og de som har fra før, sier Pedersen.

stian.fyen@dagsavisen.no