Stein Reegård, tidligere sjeføkonom i LO, her ved en tidligere anledning.

LO og KS hardt ut mot rapport om lik konkurranse mellom privat og offentlig sektor

LO og KS tar skarp avstand fra konklusjonene i rapporten fra et utvalg som har vurdert like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.

 

Av: NTB

Utvalgsmedlem og tidligere sjeføkonom Stein Reegård i LO har tatt dissens på flere punkter sammen med advokat Beatrice Dankertsen Hennyng som har representert KS i utvalget.

– Hvis innstillingen blir regjeringens politikk, betyr det en omfattende omorganisering av offentlig sektor. Da får ESA (EØS-avtalens tilsynsorgan) gjennomslag for noe ingen andre land har måttet gjennomføre, sier Reegård til Frifagbevegelse.

Konkurransetilsynet vil få overmyndighet overfor kommunesektoren, noe som er i strid med handlingsrommet i EØS-avtalen, fremholder Reegård, som nå er seniorrådgiver i LO.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Han mener også at utvalget går inn for endringer som innebærer at Norge går foran hele EU i å legge til rette for privatisering, noe Reegård omtaler som totalt uakseptabelt, tull og i strid med forutsetningene for EØS-avtalen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier i en pressemelding at regjeringen ønsker like konkurransevilkår mellom det offentlige og private aktører, samtidig som det offentlige skal være i stand til å løse sine oppgaver på en god måte.

– Departementet ba derfor om en grundig vurdering av om Norge er forpliktet til å endre på reglene om skatteplikt og konkursforbud (for det offentlige). Vi ønsker også å se på om det er tiltak Norge bør gjennomføre, selv om vi ikke er forpliktet til det, sier han.