LO og Ap fornøyd med regjeringens oppfølging av lønnstilskudd

Både LO og Arbeiderpartiet ønsker regjeringens innføring av en lønnstilskuddsordning velkommen.

Torsdag ble det kjent at regjeringen vil legge frem en plan for en lønnstilskuddsordning for bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte. Saken ble først omtalt i Dagens Næringsliv.

For bedrifter er beløpet begrenset oppad til 15.000 kroner per permittert som hentes tilbake. Hvor stort beløpet blir, avhenger av bedriftens omsetningssvikt i støttemåneden, melder NTB.

– Det er viktig å unngå at folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, for da er det vanskelig å komme inn igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta inn permitterte selv om sommeren er usikker, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til DN.

Detaljene i ordningen vil legges frem fredag.

Les også: Leder: Høyre er avkledd

Etterspurt ordning

1.mai trakk LO-leder Han Christian-Gabrielsen lønnstilskudd som en ordning for å få folk tilbake i arbeid i sin tale. Nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, er glad for at regjeringen nå har fulgt oppfordringen om en lønnstilskuddsordning.

– Vi er fornøyd med at regjeringen har fulgt opp våre innspill om lønnstilskudd. Så langt vi kan se er dette en ordning i tråd med det vi har foreslått. Dette kan bidra til at folk kommer i jobb. Det viktigste nå er at folk har en jobb å gå til, sier Følsvik.

Følsvik presiserer at en aktiv lønnstilskuddsordning er å foretrekke fremfor dagpenger:

– Det er bra at regjeringen vrir statens utgifter fra å betale for passivitet gjennom dagpenger til å betale for å være tilbake på jobb, slik LO har foreslått, sier Følsvik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Til tross for at en ordning med lønnstilskudd har latt vente på seg ønsker Følsvik endringene veldkommen. Et viktig punkt for LO er at ordningen er teknisk gjennomførbar.

– Samtidig så er det sånn at vi er klar over at denne type ordninger må være mulig å administrere. Det har vi sett i forbindelse med dagpengeordningen og utbetaling for de 18 dagene. Det å lage et system som ikke fungerer er lite holdbart, sier Følsvik og legger til:

– Det viktigste er at dette vil kunne settes i gang raskt. Særlig at ansatte kan komme tilbake i jobb til den viktige sommersesongen.

Tajik: – Ser frem til å høre detaljene

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, har tidligere trukket frem lønnstilskudd som et at alternativ til permitteringer. Tajik stiller seg positiv til at regjeringen har nå valgt å lansere en slik ordning:

– Vi har lenge etterlyst en lønnstilskuddsordning som får flere i arbeid, og ser frem til å høre detaljene i det regjeringen nå skal presentere, skriver Tajik i en SMS til Dagsavisen.

– Det viktige nå er å sikre alle muligheten til å komme tilbake i jobb igjen, slik at de får en lønn å leve av – og verdiskapningen til landet går opp, skriver Tajik.

Les også: Forhandlingene om revidert statsbudsjett er i gang - første møte varte kun i 25 minutter