LO-lederen: Løses best som samordna oppgjør

Bedre AFP og tjenestepensjon, samt sikre vilkårene for arbeidstakere som blir sendt bort for å jobbe, er sentrale krav for LO dette hovedoppgjøret.

 

For første gang på ti år går LO inn for et samordnet oppgjør, om LO-sekreteriatets enstemmige innstilling tas til følge på dagens representantskapsmøte i LO.

– Vi har landet på at dette løser vi beste sammen. Det handler om pensjon, men ikke minst om reise, kost og losji. Vi skal stå samlet - en for alle, alle for en, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fra talerstolen på representantskapsmøtet. 

Pensjonskrav

LOs sekretariat foreslo for LOs representantskap å fremme krav om at AFP må videreutvikles som en avtalefestet ordning. De vil også tette hullene for arbeidstakere som skifter jobb fra en AFP-bedrift til en bedrift uten AFP, eller faller ut av ordningen på grunn av omorganisering eller nedbemanning.

– Det må innføres et eget slitertillegg for å sikre de som ikke har helse til å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe utover 62 år. For tjenestepensjon krever LO en pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år, sa LO-lederen.

–  Videre krever LO nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji over på den enkelte arbeidstaker som sendes på oppdrag. Og til slutt: LO vil kreve økt kjøpekraft til alle. Kravene skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene, la Gabrielsen til.

Reise, kost og losji

Et samordnet oppgjør betyr at LO vil føre forhandlingene på vegne av alle forbundene, i stedet for at Fellesforbundet fører an med industriarbeiderne.Det var ikke i tråd med Fellesforbundets styre sin innstilling, men forbundsleder Jørn Eggum har sluttet til avgjørelsen fordi reise, kost og losji blir et sentralt krav. 

– Uten at dette hadde kommet på plass så kunne jeg ikke anbefalt et samordnet oppgjør, men nå står hele LO-felleskapet samlet om dette kravet, sa Eggum i debatten etter LO-lederens innledning. 

For å spare utgifter knyttet til reise, kost og losji, har enkelte arbeidsgivere opprettet det Fellesforbundet beskriver som rene postboksselskap nær arbeidsstedet. Dermed får ikke innleide arbeidstakere betaling for disse utgiftene, selv om de gjerne reiser fra Norge fra for eksempel Øst-Europa for å jobbe.