Hans Olav Syversen (KrF). FOTO: ARNE OVE BERGO

- LO-lederen bør klappe i hendene

PAPPAPERM: Parlamentarisk leder for KrF Hans Olav Syversen mener LO burde applaudere etter at KrF 
sikret Norges pappaer ti ukers fedrekvote.

LO-leder Gerd Kristiansen sa i gårsdagens Dagsavisen at hun frykter en allianse mellom de blåblå og Venstre i arbeidslivspolitikken, og er skuffet over KrF etter å ha lest samarbeidsavtalen.

- Det er påfallende at KrF ikke ville påvirke utviklingen i arbeidslivet. Det eneste de har satt sitt preg på er å sette tilbake likestillingsutviklingen, det gjorde de ettertrykkelig ved å gå inn for å redusere pappakvoten i foreldrepermisjonsordningen, sier LO-lederen.

Det får parlamentarisk leder Hans Olav Syversen i Kristelig Folkeparti til å steile.

 

- Slutt med frykt

- LO-ledelsen har spilt på frykt gjennom hele valgkampen. Nå som valget er over vil jeg oppfordrere Kristiansen til å legge seg på en mer konstruktiv linje, sier Syversen.

Han viser til at både Høyre og Fremskrittspartiet har vedtatt i sine programmer å fjerne fedrekvoten.

- Gerd Kristiansen burde klappe i hendene for at vi har sikret fedrekvoten, når to av partiene ønsker å skrape den.

 

- Enige om mye

Han oppfordrer LO-lederen til å lese merknadene til arbeidslivsmeldingen på Stortinget.

- Her viser vi at vi har mange forente standpunkter i arbeidslivsspørsmål, hevder Syversen.

Han mener derfor det ville være å slå inn åpne dører om en skulle diskutere dette i sonderingene.

- Vi er enige om viktigheten av trepartssamarbeidet og at det er positivt at folk fagorganiserer seg. Når det gjelder arbeidstidsbestemmelser er vi enige om at mer skal kunne bestemmes sammen med tillitsvalgte lokalt uten at en må ha godkjenning fra fagorganisasjonene sentralt, sier Syversen.

Selv om det er forskjeller, er Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om å myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid. Mer skal kunne avtales individuelt. Partiene mener at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, men at en kan åpne for større grad av midlertidige ansettelser for å senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet.

sofie.prestegard@dagsavisen.no