Muse Abdi (17) og Liban Ashkur (17) går på bygg- og anleggslinja på Hellerud videregående skole i Oslo. De er bekymret for at de ikke vil få seg jobb etter at de er ferdig utdannet.

LO-forbund streiker mot bemanningsbransjen

Flere støttet streiken med en markering utenfor Stortinget i dag. – Vi vil vise motstand mot sosial dumping, sier Muse Abdi (17).

 

Knapt fire måneder er gått siden LO i Oslo og sju fagforeninger gikk til politisk streik mot bemanningsbransjen. I dag samlet de seg igjen til en markering på Eidsvolls plass foran Stortinget. 

Kravet er det samme: Forbud mot innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Oslofjord-området. Denne gangen hadde tre av forbundene tatt ut medlemmene sine i streik, til sammen 2.800 ansatte i rørlegger- og heismontørbransjen, fra klokka 14.00 og ut arbeidsdagen i dag. 

Situasjonen er prekær, sier leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening. 

– Byggeplassene ved Oslofjorden er så hardt rammet at det trengs drastiske tiltak, sier han. 

Disse støtter innleiestopp: – Situasjonen er absolutt verst i Oslo

40 prosent innleide

Han viser til en kartlegging Fellesforbundet gjorde på byggeplasser i fjor som viste at 40 prosent av rundt 3.000 arbeidstakere var innleid. 85 prosent av innleieforholdene var ulovlige. 

– Vi ser at bemanningsbransjen har vokst seg altfor stor. Det går på bekostning av faste ansettelser og undergraver lønns- og arbeidsvilkår og læreplasser, sier Espe. 

Han er også bekymret for at bemanningsbransjen fortrenger fagforeningene. 

– Når vi ikke er til stede på byggeplassene, blir det lettere å operere for kriminelle og useriøse aktører, sier Espe.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bekymret for framtida

På Eidsvolls plass treffer Dagsavisen Muse Abdi (17) og Liban Ashkur (17). De går første året på bygg- og anleggslinjen på Hellerud videregående skole i Oslo og forteller at hele klassen har møtt opp for å støtte streiken. 

– Vi vil vise motstand mot sosial dumping, sier Abdi, som forteller at han er bekymret for framtida. 

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å få meg fast jobb når jeg er ferdig på skolen, sier han. 

Les også: NHO og LO hvitmaler useriøse aktører

Vil ha totalforbud

Tidspunktet for streiken er ikke tilfeldig. Torsdag neste uke skal arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ta stilling til fire forskjellige rødgrønne forslag om å bremse bemanningsbyråenes inntog i byggebransjen. 

– Vårt mål er å holde trykket oppe når denne saken skal behandles neste uke. Vi håper særlig at KrF snur og innser at et forbud er viktig også for å sikre nok læreplasser, sier Espe. 

Sammen med SV, går Rødt lengst i å ønske et totalforbud mot bruken av bemanningsbyråer. I tråd med kravene fra fagbevegelsen, foreslår Rødt å totalforby bruken av bemanningsbyrå på byggeplasser rundt Oslofjorden. 

– Dette er noe svineri som vi må kvitte oss med, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, og fortsetter:

– Det som nå skjer, er at vi får tilbake et løsarbeiderregime som vi trodde at vi hadde kvittet oss med for 60 år siden. De som jobber i bemanningsbyrå er prisgitt sjefens velvilje og har ikke den tryggheten og verdigheten arbeidsfolk skal ha på jobben. 

Les også: Anniken Hauglie vil gi bemanningsbyråene egen hjemmel for midlertidige ansettelser

Avhengig av KrF

Som Dagsavisen skrev i januar, har Ap, SV og Sp varslet at de er villige til å gå sammen med Rødt om ett felles forslag. Men for å få flertall i Stortinget, er de avhengige av å få med KrF på laget. 

– Vi har ikke gitt opp håpet om å få vedtatt forslaget vårt. KrFs motforestilling har dreid seg om konsekvensene et forbud vil ha for verftsindustrien på Vestlandet, men det vi foreslår er et forbud avgrenset til byggebransjen i Oslofjord-området. Der er det krise, og da trengs det krisetiltak for å redde stumpene før bemanningsbransjen tar fullstendig overhånd, sier Moxnes. 

Han er likevel villig til å støtte Aps forslag, som foreslår å innføre et midlertidig forbud og rydde opp i arbeidsmiljøloven. 

–  Det trengs sterkere lut for å rydde opp i byggebransjen, men vi skal ikke stå i veien for det. 

Heller ikke LO i Oslo synes Ap går langt nok. 

– Situasjonen i byggebransjen er helt spesiell og krever ekstraordinære tiltak. Regjeringen har fullmakt til å iverksette et forbud mot bemanningsbransjen uten å endre loven, og det er et sentralt krav fra oss. Dette må vi gjøre noe med nå, sier leder Roy Pedersen. 

Han viser til at arbeidsmiljøloven i dag åpner for å «forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det».

Verneombud i Oslo forteller: – Det er visse folk du ikke legger deg ut med

Ingen prostester fra NHO

Før forrige streik 15. november sendte NHO et krass brev til én av arrangørene, Oslo Bygningsarbeiderforening, hvor de nektet ansatte ble å delta og krevde at streiken ble avlyst, skriver VG

Det skjedde ikke denne gangen, forteller Pedersen i LO i Oslo. 

– Etter sist runde inngikk vi et forlik med NHO om hvordan vi skal praktisere politiske streiker. Det går ut på at fagforeninger og andre har lov til å gjennomføre politiske streiker, så lenge varslingsrutinene er på plass. Det har vi aldri motsatt oss, sier han. 

Tre fagforeninger tok denne gangen ut medlemmene sine i streik: 

• Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus

• Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagforening

• Heismontørenes Fagforening

Les også: Kriminelle i byggebransjen: – Jeg ser en vegring mot å straffeforfølge saker