LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

LO: – 1 milliard mindre til ledige

Regjeringen skaper ikke nye jobber med årets statsbudsjett, mener LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

 

«Et budsjett for fortsatt høy ledighet». Slik beskriver LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen årets statsbudsjett. I likhet med i fjor, har regjeringen satt av 4 milliarder kroner til en egen tiltakspakke mot arbeidsledighet. I revidert budsjett for 2016 ble pakken styrket med 950 millioner kroner. Dermed har regjeringen i praksis kuttet støtten til de arbeidsledige med 1 milliard, påpeker Gabrielsen.

– Tiltakspakken er ikke i nærheten av det som trengs for å redusere ledigheten. Vår største bekymring er at det ikke skapes flere jobber. Det legger grunnen for en potensiell trygdebombe, sier Gabrielsen, som får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Spørsmålet er om dette er tida for å trappe ned på tiltak. Ledigheten er høy og sysselsettingen faller. Samtidig skapes det få jobber, og kun i offentlig sektor, sier Støre.

Les også: Skei Grande: – Still kabinettsspørsmål, Erna

Bunnen ikke nådd

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil synke fra 4,7 til 4,6 prosent neste år. Samtidig anslås den registrerte ledigheten å holde seg stabil på 3,1 prosent. Det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærbladene, ifølge LO-nestlederen.

– Det er altfor tidlig å si at bunnen er nådd. Derfor er det viktig at vi ikke mister fokus, men bruker enda flere midler på å redusere ledigheten. Vi mener det må brukes 1 milliard kroner ekstra på tiltak, sier han.

Pengene bør blant annet brukes til å opprette flere tiltaksplasser, mener LO-nestlederen.

– Vi krever 3.500 nye tiltaksplasser. De er grunnen til at ledigheten ikke øker, sier Gabrielsen.

Regjeringen har i statsbudsjettet for neste år satt av penger til 1.000 flere tiltaksplasser. Det er i praksis en videreføring av nivået i revidert budsjett for 2016, hvor antallet økte fra 16.000 til 17.000 som i dag, påpeker LO-nestlederen, som i samme åndedrag etterlyser en tydeligere satsing på kompetanseheving, utdanning og yrkesfag.

Det samme gjør Ap-lederen.

– Tiltakene må i større grad være rettet mot opplæring av unge ledige, slik at flere får fullført videregående skole og kommer ut i jobb, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer til Sør-Vestlandet

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) er på sin side strålende fornøyd med regjeringens budsjettforslag. Hun viser blant annet til at det er satt av 650 millioner kroner til en egen tiltakspakke for ledighetsrammede kommuner på Sør- og Vestlandet. For Stavanger sin del betyr det 100 millioner kroner ekstra i potten neste år, ifølge Helgø.

– Ikke minst kommer det en del store prosjekter til vår region med nytt sykehus og veiprosjektet Rogfast. Det er tunge investeringer som betyr flere arbeidsplasser.

Fra før er det kjent at regjeringen vil bruke 30 millioner på et eget ungdomstiltak som innebærer at alle under 30 år som melder seg hos Nav, skal få tilbud om god oppfølging innen åtte uker. Dette tiltaket innføres først på Sør-Vestlandet.

– Det er gledelig at regjeringen satser på ungdommen. Det er dem jeg er mest bekymret for, sier Helgø.

Hun tror Stavanger nå går lysere tider i møte.

– Vi ser at det er en nedgang i ledigheten nå fra august til september. Fallet i boligmarkedet er også i ferd med å flate ut. På bakgrunn av det tror jeg det er grunn til å være litt mer optimistisk nå.

Les også: Fikk hjelp ut av krisen