Justis,- beredskaps,- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gir afghanske ungdommer med midlertidig opphold i Norge en ny sjanse.

Listhaug: «Oktoberbarna» får rett til ny behandling

– Dette viser at det politiske spillet og treneringen Sylvi Listhaug har drevet med, kunne hun brukt mindre tid på, sier Arbeiderpartiet.

 

Av: Bjørn S. Kristiansen og NTB

Afghanske ungdommer som kom til Norge høsten 2015 og fikk midlertidig opphold fram til 18-årsdagen sin, får 90 dager på seg til å be om ny asylbehandling.

Det var et nederlag for regjeringen, som kom som følge av at opposisjonen, ledet av Arbeiderpartiet, dannet flertall mot Høyre og Fremskrittspartiet.

 Saken bidro også til et anspent forhold mellom Stortinget og Frp-statsråd Sylvi Listhaug.

LES OGSÅ: Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) bruker alle muligheter til å trenere saken om oktoberbarna, mener Arbeiderpartiet...
... men Listhaug avviser at politisk spill og trenering ligger bak den lange tiden det har tatt å få iverksatt Stortingets vedtak

– Barnets beste

I de nye reglene skal det være forsvarlig ut ifra barnets beste når unge asylsøkere får midlertidig opphold.

– Departementet har fulgt opp Stortingets vedtak, i det alt vesentlige i tråd med brevet oversendt de parlamentariske lederne 11. desember 2017. Vi har vedtatt utfyllende føringer for vurderingen av om enslige mindreårige asylsøkere over 16 år skal få tidsbegrenset opphold fram til de fyller 18 år, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, er enn så lenge fornøyd med det Listhaug har lagt på bordet.

– Ved første øyekast ser dette ut som en ryddig oppfølging av Stortingets vedtak og intensjoner om å vektlegge hensynet til barnas beste, omsorgssituasjon og nettverk, sier han til Dagsavisen.

– Ellers er det jo slik norsk asylpolitikk fungerer. Vi gir en del føringer fra politisk hold, som nå er gjort. Så må vi ha tillit til at utlendingsmyndighetene gjør grundige vurderinger for disse barna, sier Gharahkhani, og legger til:

– Dette viser også at det politiske spillet og treneringen Sylvi Listhaug har drevet med, kunne hun brukt mindre tid på, og heller satset på en god dialog.

LES OGSÅ: Måling: De såkalte «Oktoberbarna» har bred støtte blant nordmenn

Nye regler fra 1. februar

Stortingsflertallet vedtok i november at utlendingsmyndighetene må legge mer vekt på om ungdommene er sårbare og har omsorgspersoner eller nettverk der de ender opp.

Ifølge forskriftsendringen skal det stå i vedtaket hvilke vurderinger som er gjort av barnets situasjon, herunder hvordan hensynet til barnets beste er vurdert.

– Uansett må utlendingsmyndighetene, som tidligere, foreta en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, sier statsråden.

FIKK DU MED DEG DENNE? For ett år siden ble rundt 70 unge afghanere pågrepet midt på natta for umiddelbar utsendelse. Aksjonen fikk et rettslig etterspill som fortsatt pågår

Departementet har også bestemt at enkelte får rett til ny behandling av saken sin. Det gjelder asylsøkere som er henvist til internflukt i vedtak fattet etter 1. oktober 2016 og som var under 18 da det opprinnelige vedtaket ble fattet.

De det gjelder må be Utlendingsdirektoratet om ny behandling innen 90 dager etter at bestemmelsen trer i kraft 1. februar.

De får gratis advokathjelp, men de som allerede er i utlandet må vente der til saken er behandlet og de eventuelt får reise tilbake til Norge.