Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, er for sekstimersdagen. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Likestilling på glattis

ARBEIDSLIV: - Arbeidsmiljøloven er under angrep, sier Marianne Krogh fra «Kvinner på tvers». Den årlige kvinnesakskonferansen har dermed sekstimersdagen som hovedtema i år.

I dag går konferansen «Kvinner på tvers» av stabelen på Ingeniørenes hus i Oslo.

- Den siste tida har vi sett flere angrep på arbeidsmiljøloven. Under årets konferanse søker vi å gå sammen om å finne de beste løsningene på en stadig mer usikker arbeidshverdag, sier Marianne Krogh, leder i konferansens sekretariat.

 

Ønsker heltid

Temaene for Kvinner på tvers-konferansen varierer fra år til år. Denne gangen er sekstimersdagen i hovedfokus.

- Jeg er overbevist om at sekstimersdagen er veien å gå for å oppnå full likestilling, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Skoghaug skal, sammen med Kåre Pedersen i Tine Heimdal, holde innlegget «sekstimersdagen - fra krav til virkelighet» under konferansens åpningsdag.

- Fagforbundet har 340.000 medlemmer, hvorav 80 prosent er kvinner. Det våre medlemmer forteller passer ikke inn i beretningen om at kvinner ønsker å jobbe deltid. Veldig mange ønsker å jobbe mer. Særlig personell innen helse og omsorg får kun tilbud om små stillinger, noe som gjør at mange til slutt forlater yrket. Det er en uverdig situasjon, sier Skoghaug.

Hun tror sekstimersdagen er en effektiv måte å få flere ut i full jobb.

 

Råd til kortere arbeidsdag

Gjennom 1990- og 2000-tallet har flere bedrifter gjennomført prøveforsøk med sekstimersdager. Resultatene viser gjerne at arbeidstakere føler seg fysisk bedre og at sykefraværet minsker. I noen tilfeller, som ved Tine Heimdal, har også produktiviteten økt. Samtidig viser forsøkene at mange kvinner tar på seg enda mer jobb i hjemmet som resultat av mer fritid.

- Det er fremdeles et stykke å gå før vi har reell likestilling på hjemmebane. Men vi trenger lengre og grundigere undersøkelser av sekstimersdagen, så vi virkelig kan bekrefte de positive effektene, sier Skoghaug.

Forslag om sekstimersdag blir gjerne møtt med kritikk om at det vil bli for dyrt, blant annet på grunn av forventet forbruksøkning og større produksjonskrav. I 2008 lanserte SSB rapporten «Arbeid og fritid - prioriteringer i det 21. århundre», som på sin side motstrider dette.

- Produktiviteten øker år for år fordi vi lærer og benytter oss av mer avansert teknologi. Særlig er dette gjeldende innenfor vareproduksjon. Rapporten viser at vi har råd til sekstimersdag dersom arbeidstakere ønsker å ta ut deler av veksten i kortere arbeidstid, heller enn kun i økt reallønn, sier konferansedeltaker og daglig leder i kunnskapssenteret De Facto, Roar Eilertsen.

 

Fragmentert bevegelse

«Kvinner på tvers» har samlet kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner siden 1994. Marianne Krogh mener konferansen er like aktuell nå som da den startet.

- Likestillingsarbeidet er på glattisen med den nye regjeringen, sier Krogh.

Mens feministbevegelsen i Sverige er blitt godt organisert over de siste årene, blant annet via engasjementet rundt Feministiskt initiativ, jobber norske kvinnesaksaktivister fremdeles i stor grad i fraksjoner. Krogh sier «Kvinner på tvers» i så måte også fungerer som en viktig møtearena.

- Her samles vi på tvers av aldersgrupper, yrker og særinteresser og det er satt av mye tid til diskusjon. Det er viktig å løfte blikket og se andres situasjon, for den måten finner vi felles språk og felles utfordringer, sier hun.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no