Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener økt norsk oljeutvinning passer som hånd i hanske med målet om å redusere utslippene av klimagasser. Men nå møter han mottbør, også fra økonomer. Her er Lien fotografert under et besøk på Ekofisk i fjor høst. FOTO: CARINA JOHANSEN/NTB SCANPIX

Liens oljedrømmer kan bli dyre

KLIMA: Norsk sokkel må tømmes for olje, mener oljeminister Tord Lien (Frp). Det vil bli veldig ulønnsomt for Norge, parerer CICEROs forskningsleder.

- For hvert år vi utsetter kutt i utslippene av klimagasser, blir det 12-15 prosent dyrere å få til disse kuttene, viser beregninger vi har gjort, opplyser H. Asbjørn Aaheim.

Foruten å være forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, er han også økonom.

- Hvorfor blir det så mye dyrere?

- Fordi utsettelsene fører til at de nødvendige kuttene blir større og større. For hvert ekstra tonn med CO2 man da må kutte, må man ty til stadig mer drastiske og kostbare tiltak, svarer Aaheim.

 

Uenig med Lien

Det var under Orkanger Oljeforum tirsdag, at Tord Lien uttalte at «oljen kan ikke bli liggende under havbunnen.» Han mener økt oljeaktivitet, som regjeringen nå legger opp til, ikke vil kollidere med målet om en global oppvarming på maksimalt to grader, skriver Adresseavisen.

Aaheim er av en helt annen oppfatning.

- Togradersmålet er ekstremt optimistisk. Det er veldig få som nå mener at det er mulig å oppnå, sier han.

Dette bekreftes av en av hovedforfatterne til delrapporten som FNs klimapanel la fram i september.

- Hvis dagens utvikling med økning i utslippene av CO2 fortsetter, må det bli fullstendig stopp i fossile utslipp i løpet av 20 til 25 år. Slik det ser ut i dag er det veldig urealistisk at vi når dette målet, dessverre, sier Gunnar Myhre, seniorforsker ved CICERO.

Aaheims håp er nå at verdenssamfunnet i stedet blir enige om utslippskutt som begrenser den globale oppvarmingen til tre grader fram mot 2100. Men selv det å nå et slikt mål kan bli tøft nok.

- Hvis vi skal klare det, kan ikke Norge slippe ut mer enn 20 prosent av dagens utslipp om 60-70 år, påpeker han.

- Hvordan rimer dette med Tord Liens oljeambisjoner?

- Hvis vi legger hva som må til for å begrense den globale oppvarmingen til grunn, blir det veldig vanskelig å forsvare videre oljeutvinning, sier Aaheim.

 

Historisk debatt

I går fikk Tord Lien betegnelsen «petroholiker» av Bellona, etter at det ble kjent hva han hadde uttalt under Orkanger Oljeforum. I dag, på det som er verdens offisielle miljødag, vil også mange andre politikere framstå som petroholikere. Det vil skje i løpet av en historisk debatt. For aller første gang skal nemlig Stortinget ta stilling til et forslag om å stanse letingen etter flere olje- og gassfelt. Dette forslaget kommer samtlige partier, med bare to unntak, til å stemme imot.

- Det Lien sier stiller i realiteten nesten hele Stortinget seg bak. Lien er bare litt ærligere og råere enn Astrup og Sundtoft og Støre, konstaterer Rasmus Hansson.

Han er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som står bak forslaget om å stanse letingen etter nye olje- og gassfelt.

Dette vil partiet gjøre ved rett og slett å avlyse den 23. konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel, Olje- og energidepartementets jevnlige åpning for mer petroleumsvirksomhet. Denne gang har så mange som 40 oljeselskaper meldt sin interesse for å sette i gang ny boring.

De eneste som kommer til å stemme sammen med MDG for en avlysning, er SVs representanter.

Heller ikke et annet og langt mindre ambisiøst forslag fra MDG om å redusere norsk oljeaktivitet, kommer til å få flertall. Partiet ønsker nemlig også å trekke Statoil ut av selskapets tjæresandprosjekter.

Både SV, V og KrF kommer til å stemme sammen med Rasmus Hansson når det skal voteres, ifølge MDG. Men de store partiene, både Høyre, Frp og Ap, vil altså stemme imot.

 

- Lite lønnsomt

- Hvorfor fremme forslag som dere vet blir nedstemt?

- Fordi dette vil åpne for en helt nødvendig debatt, svarer Hansson.

- Så langt har partiene på Stortinget, i hvert fall de store, feid de reelle klimakonskvensene av Norges massive oljesatsing under teppet. De har nøyd seg med å pakke klimaspørsmålet inn i et ubegripelig klimaforlik som heller ikke blir gjennomført, utdyper han.

Også ut fra et økonomisk uttgangspunkt kan det være fornuftig å debattere norsk oljepolitikk, påpeker H. Asbjørn Aaheim ved CICERO. For det er ikke gitt at det nødvendigvis vil være god butikk å tømme norsk sokkel og andre områder for olje.

- Tjæresand er helt marginalt lønnsomt, og videre utbygging av norsk olje og gass er også ganske tvilsomt, sier han.

Rådgiver Sigurd Enge i Bellona er av samme oppfatning.

- Investeringsnivået i norsk oljesektor er blitt så høyt at det fort kan koste mer enn det smaker, sier han.

- Allerede er norsk olje blitt dyrere og dermed mindre konkurransedyktig. Flere felt er det ikke noen kjempeøkonomi i, tilføyer han.

Dette er statsråd Lien selv fullt ut klar over.

- Oljebransjen må få ned kostnadene, uttalte han tirsdag.

Det han ønsker å oppnå med dette, er å gjøre oljefelt som ikke er lønnsomme i dag, til lønnsomme felt i framtida.

Leder for Bellonas energi- og klimaarbeid, Janne Stene, konstaterer at Lien nå gjør alt han kan for å hente opp alle ressursene på havbunnen, «koste hva det koste vil.»

- Klima- og energieksperter er helt klare på at tre firedeler av de kjente globale fossile reservene må bli liggende under bakken hvis vi skal nå målet om ikke å overstige en to graders temperaturøkning. Mesteparten av det vi i dag har funnet må derfor bli liggende under havbunnen. Hvis vi fortsetter å hente ut olje og gass i dagens tempo, er vi på strak vei mot seks grader, sier Stene.

Rasmus Hansson håper flere taler Lien midt imot på Stortinget i dag.

- Hvis noen av representantene er uenige i det han sier, er tida for å si i fra om det nå, sier han.

tor.sandberg@dagsavisen.no