Ekteparet Jon-Inge og Linda Sogn mistet datteren Isabel (17) på Utøya. De er lettet over dommen og ber aktoratet avgjøre ankespørsmålet så fort som mulige.

Lettelse blant ofre og etterlatte

Overlevende og etterlatte opplever lettelse etter at dommen er klar. Men mange frykter anke.

Nå ber de om en rask ankeavklaring fra aktoratet på om det blir anke.

En riktig og rettferdig dom. Slik oppsummerte svært mange etterlatte og fornærmede som var til stede i Oslo tinghus fredag dommen mot Breivik.

Juridisk mot

– Det var viktig for meg at han ble kjent tilregnelig, for det betyr å ta ansvar. Hele forhistorien tilsier at han visste hva han gjorde. Han planla minutiøst, og hans redsel for å bli oppdaget, mener vi er logisk. Hvis han hadde blitt kjent utilregnelig, så ville det vært en måte å unnskylde og fraskrive seg ansvaret på, sier Tor Østbø til NTB.

Østbø mistet kona Tove Åshill Knutsen (56) i bombeangrepet i regjeringskvartalet. Kona befant seg tilfeldigvis på Einar Gerhardsens plass, rett vis-à-vis bombebilen, da bomben sprang.

Han sier dommen er viktig i bearbeidelsen av sorgen.

– Vi lukker et kapittel. Når dommen også er i overensstemmelse med det vi selv føler, mener vi at den også bidrar til å lege sår, sier Østbø.

Østbø berømmer dommerne for å ha vist juridisk mot.

– Denne avgjørelsen krever litt selvstendighet, man må være litt voksen. Det holder ikke å bare være gode jurister, man må også ha et godt judisium som det heter, som gjør at du kan se utover en snever tolkning av lovparagrafene.

- Klok beslutning

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen roser også dommerne.

– Det virker som en veldig fornuftig, klok og uavhengig beslutning. sier hun.

Både Larsen og John Hestnes i Støttegruppen etter 22. juli forteller om stor lettelse blant de mange berørte i saken.

– Dommen ble slik jeg håpet, fastslår Utøya-overlevende Tore Sinding Bekkedal.

– Selv om man nå kan si at massemorderen fikk det som han ønsket, så er det viktigste at vi fikk det som vi ønsket, sier Adrian Pracon, som ble skutt, men overlevde massakren på Utøya.

Frykter anke

De berørte håper nå at det ikke blir noen ankesak. Breivik sier gjennom sin advokat fredag at han står fast ved at han ikke vil anke nå som han er erkjent tilregnelig. Det er foreløpig uvisst om aktoratet vil anke dommen som konkluderte stikk motsatt av deres påstand.

– Jeg håper virkelig ikke det kommer en anke. Det vil bli tungt å leve med en anke fra påtalemyndigheten, og jeg oppfordrer dem til å avgjøre det veldig fort, sier Mette Yvonne Larsen.

Linda Sogn, som mistet datteren Isabel (17) på Utøya, ber aktoratet avgjøre saken allerede fredag.

– Jeg skulle gjerne hatt den avgjørelsen i dag. Jeg synes det er vondt å skulle gå i fjorten dager og lure på om noen vil begynne å vri på noe nå, sier hun til NTB.

Ektemannen Jon-Inge Sogn sier at det for dem og svært mange av de andre etterlatte og berørte er viktig å unngå en ankesak.

– Vi trenger å få sette punktum, sier han.

Det slutter lederen for Støttegruppa Rogaland seg til.

– Nå er det viktigste for oss at det ikke ankes, sier Heidi Olsen Roalsø, som var blant dem som fikk sønnen sin tilbake i live fra Utøya.

– Vi har stor tillit til rettssystemet. Dommen gir håp om at vi endelig kan få satt punktum, sier hun.