Streikende lærere i Drammen. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Lærerne trapper opp streiken

LÆRERKONFLIKTEN: Utdanningsforbundet trapper opp streiken med virkning fra torsdag. Da vil ytterligere 2.200 lærere bli tatt ut, i tillegg til de 5.500 som allerede er i streik.

Lærerstreiken vil slå inn med full effekt fra mandag og skjerpes utover i uken. Siste maratonrunde hos Riksmekleren kollapset, og tusenvis av elever og foreldre må belage seg på uvanlige dager til uken. Også lærere i barneskolen blir rammet i neste uttaksrunde.

Stemningen hos partene var noe avventende fredag morgen etter at den intense meklingsrunden over fire dager brøt sammen kvelden før. Ingen nye møter var avtalt, men allerede ved 15-tiden kom meldingen om en utvidelse av konflikten.

Forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, sier til NTB at han fortsatt ikke oppfatter situasjonen slik at det er KS' tur til å legge ytterligere forslag på bordet.

 

Les også: Demonstrerte mot KS-direktøren

 

Kan fortsatt avverges

– Begge parter har kommet med det de har. Det kan se ut som om vi går mot bred skolestart mandag med 5.500 lærere i streik. Men det er fortsatt mulig å avverge at tusenvis av elever og foreldre blir rammet, sier Sundnes.

Han synes påstanden fra Utdanningsforbundet om at KS ikke skjønner alvoret og ikke har beveget seg, faller på sin egen urimelighet.

Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied sier at grunnlaget for en avtale ikke var der kvelden før og at streiken dermed går sin gang.

– Vi prøvde og prøvde, men kom ingen vei, sier forbundslederen.

Arbeidskonflikten startet forsiktig midt i sommerferien med 36 streikende lærere ved en skole i Bergen. Så ble det mer alvor 11. august, da 5.500 lærere med gule vester og streikemateriell ble sendt til skoleporten og ut på stands. Fredag kom varselet om ytterligere 2.200 med virkning fire dager senere.

Ny fase

Det er fortsatt forholdsvis få elever som er rammet av streiken. Det vil imidlertid endre seg brått mandag, da det er skolestart nesten over hele landet. Førsteklassingene er inntil videre skjermet, men også barneskolen må belage seg på urolige tider, i tillegg til ungdomsskolen og videregående.

Lied og hennes streikestab vurderer opptrapping fortløpende og kastet ikke bort tiden da bruddet med KS var et faktum torsdag kveld.

– Slik jeg ser det, vil det neppe skje noen tilnærming gjennom helgen, hvis da ikke KS legget noe substansielt på bordet. Og det handler om mer enn de 7,5 timene med arbeidstid på skolen, som vi er blitt latterliggjort for under sommeren. Det gjelder hele tillitsforholdet mellom KS og lærerne, og muligheten til å gi elevene fleksibel læring, i samsvar med deres behov, sier Lied.

Frivillighet

KS foreslår bruk av Rikslønnsnemnda for å få lønnsoppgjøret i havn. Men det å koble inn dette tvisteorganet, bygger på frivillighet, og lærerne sier foreløpig blankt nei.

Riksmekler Nils Dalseide sier seg klar til å fortsette arbeidet med å finne en løsning, vel å merke når det er grunnlag for å jobbe videre. Det er partene som må be Riksmekleren om å engasjere seg på nytt.

Tvungen lønnsnemnd er heller ingen opsjon ennå. Statsminister Erna Solberg (H) påpeker at det er strenge, internasjonalt regulerte krav som må være innfridd for at regjeringen skal kunne gripe inn med tvungen lønnsnemnd mot streiken.

I praksis er det først når en streik truer liv og helse, eller når andre tilsvarende, tungtveiende samfunnshensyn tilsier det, at hun kan stanse streiken med tvang.

– Det betyr at det i skolesektoren kan ta lang tid. Derfor håper jeg at ingen av partene spekulerer i at det skal skje, og at de tar det ansvaret de har for å sørge for å finne en løsning, sier Solberg i Politisk kvarter på NRK. (NTB)