Lærerne har utvist motvilje mot endrignene i arbidstiden i lengre tid. Her fra en demonstrasjon mot forslaget fra Kommunenes Sentralforbund (KS) i mars. FOTO: NTB SCANPIX

Lærerne sa nei - varsler storstreik til høsten

AVTALE: 73 prosent av lærerne i KS-sektoren stemte nei til tariffavtalen. Utdanningsforbundet varsler en massiv lærerstreik til høsten i protest mot forslag til ny arbeidstidsavtale.

– Dette er et historisk opprør, sier forbundsleder Ragnhild Lied.

Lied måtte onsdag fronte et nei til avtalen hun selv fremforhandlet og manet sine medlemmer til å si ja til for en måned siden.

Hele 73 prosent av de 93.000 medlemmene i forbundet som var omfattet av avtalen, sa et rungende nei til forslaget, som blant annet ville innebære at lærerne blir bundet til å jobbe på skolen 7,5 timer hver dag.

– Vi undervurderte stemningen blant medlemmene våre. Vi har fått kritikk, og vi har tatt den til oss, fastslo Lied, som ikke vil gå inn på om hun fremdeles har tillit som leder.

– Nå er mitt mandat å lede en streik, så får vi evaluere i ettertid, sier hun.

Rammer skolestart

Forbundet varsler nå en omfattende lærerstreik til høsten.

De første som tas ut er 36 lærere ved Rothaugen skole i Bergen 30. juni. Deretter trappes streiken kraftig opp ved skoleårets start i august.

– Vi kan streike bredt og lenge, fastslo Lied.

Hun sier også at mandatet om å gå til streik er så klart fra medlemmenes side at det er lite trolig at den kan bli avverget ved samtaler «på bakrommet» mellom partene den nærmeste tiden.

Ikke Oslo

Oslo kommune er den eneste av landets kommuner som ikke vil bli rammet av streiken blant Utdanningsforbundets medlemmer. De har hatt sin egen forhandlingsprosess utenfor KS-området. Over 55 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i hovedstaden stemte ja til den fremforhandlede avtalen.

– Jeg er veldig glad for at det ikke blir streik, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo til NRK.

– Jeg har opplevd at vi har hatt en god dialog med lærerorganisasjonene, og en god prosess, sier Hauglie.

Mistillit

Lied sier resultatet av uravstemningen i landet for øvrig må forstås som en kraftig mistillit til kommuneorganisasjonen KS og arbeidsgiverne.

– Vi må se det som et læreropprør mot alt de blir utsatt for. Dette handler ikke minst om den detaljstyringen som mange utøver overfor dem. Lærerne opplever at de mister stadig mer av sin autonomi og mulighet til å gjøre jobben på en god måte, sier Lied, som kaller bruddet et historisk opprør.

– Når det gjelder deltakelse har vi aldri i forbundets historie sett en slik oppslutning før, sier hun.

2. nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier mistilliten også bunner i at lærerne opplever et sprik mellom hva nasjonale politikere sier og hva som er realitetene i kommunene.

– Når denne mistilliten har bygget seg opp gjennom ti år med kommunal styring, så er det svært alvorlig for KS og de som har ansvaret for det kommunale eierskapet av norske skoler, sier han.

Maner til forhandlinger

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS er skuffet.

– Lærerne sier nei til en avtale som legger til rette for å utvikle en kollektiv samarbeidskultur i skolen, noe begge parter mener er nødvendig, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) medgir at streikefaren er stor, men han vil verken spekulere om konsekvensene av en storstreik eller en eventuell inngripen fra regjeringens side.

– Jeg ser selvfølgelig at forhandlingsresultatet har skapt mye uro rundt om i skolene, men vår jobb er å respektere de grunnleggende spillereglene i norsk arbeidsliv, sier Røe Isaksen til NTB.

Han oppfordrer begge parter til å sette seg ved forhandlingsbordet.

Flere streiker allerede

Utdanningsforbundets slutter seg nå til tre andre mindre skoleforbund, Norsk Lektorlag, Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon som sa nei til skissen allerede i mai. De er svært fornøyde med å få selskap fra Utdanningsforbundet.

– Dette gjør oss sterkere i kampen mot KS og deres forsøk på å detaljregulere lærerne, sier forbundsleder Anne Finborud.

Lektorlaget omtaler uravstemningen i Utdanningsforbundet som et sviende nederlag for KS.

– Når vi får felles front, er det større mulighet for å tvinge fram en endring i arbeidstidsavtalen, sier forbundets leder Gro Elisabeth Paulsen. (NTB)

 

– Streiken tyder på en grunnleggende tillitskrise

Arbeiderpartiets Trond Giske frykter lærernes nei handler om en krise i skolen som stikker dypere enn arbeidstidsavtalen.

Giske, som leder utdanningskomiteen på Stortinget, mener det har oppstått en grunnleggende tillitskrise mellom lærerne og arbeidsgiverne.

– Jeg tror ikke lærerne lenger stoler på at KS spiller på samme lag som dem. Det kommer stadig flere krav og mer papirarbeid til lærerne. De har mindre tid til å være de tillitspersonene de skal være for elevene, sier Giske til NTB.

Han mener også politikerne må tenke mer over hvordan læreryrket omtales.

– Det er vel og bra med etter- og videreutdanning for lærerne, men det kan høres ut som om at lærerne ikke har gode nok kunnskaper. Det er noe statsministeren og kunnskapsministeren bør tenke over, sier Giske. (NTB)