dyrt å leie: Ifølge Eiendom Norge gjør høye leiepriser det svært vanskelig for unge å spare opp nødvendig egenkapital for boligkjøp.FOTO: Fredrik Bjerknes

Leiemarkedet under press

Unge sliter med å få lån til å kjøpe bolig, noe som øker prisene på leiemarkedet, sier Christian Dreyer i Eiendom Norge.

I gårsdagens avis skrev Dagsavisen om 30 år gamle Hilde Mari Vik som er på boligjakt. Hun har utdannelse, jobb og egenkapital – og har dermed gjort alt det «riktige» ifølge henne selv. Allikevel er sjansene hennes på boligmarkedet dårlige, fordi at lånet hun får fra banken er begrenset.

Dette gjør at hun kommer til å bli værende på leiemarkedet en stund til.

Får ikke spart

Christian Dreyer i Eiendom Norge mener at dette er problematisk.

Les også: 30 år og langt fra boligdrømmen

– Siden færre får lån til å kjøpe bolig, blir det et ytterligere press på leiemarkedet, sier han og utdyper:

– Det som blir krevende er derfor at veldig mange unge tvinges ut i et leiemarked hvor det koster mer å leie bolig enn å kjøpe, med tanke på månedlige kostnader.

Ifølge Dreyer blir resultatet at flere blir værende lenger på i et overpriset leiemarkedet, og at de mister muligheten til å opparbeide seg egenkapital for å senere få lån til å kjøpe bolig.

– Det er utfordrende, og vi mener at politikerne må se på ulike tiltak for å bistå unge på boligmarkedet.

Dreyer legger til at han tror situasjonen for unge på boligmarkedet kommer til å bli en debatt i valgkampen.

I gårsdagens artikkel ble moderpartienes løsninger kort presentert. Men hva mener ungdomspolitikerne?

Regjeringen svikter

Mani Hussaini, leder i Arbeiderpartiets ungdomsparti AUF, mener det er behov for en ny regjering.

– For unge blir det vanskeligere og vanskeligere, der flere og flere må leie for en dyr penge. Da mener jeg at boligpolitikken ikke fungerer. Eller ikke eksisterer, egentlig.

Hussaini kaller situasjonen en ond sirkel.

– Det er klart at det oppleves urettferdig når man er nødt til å betale 15.000 kroner i leie, når utgiftene til banken for å eie ville vært rundt halvparten.

Hussaini mener at mye må gjøres, men at bankene først og fremst er nødt til å lempe på lånekravene.

– Hilde Mari har utdanning, inntekt og kan sannsynligvis jobbe resten av sitt liv, men med reglene som bankene har laget er det umulig for henne å komme seg inn på boligmarkedet, sier han.

Ifølge Hussaini er det mange som har lav egenkapital, men som allikevel kommer til å kunne tjene godt i årene som kommer.

– Derfor må vi gi Husbanken større rammer, slik at unge med mindre egenkapital faktisk har en sjanse.

Hussaini mener også at det må bygges flere boliger, hvor tiltaket «leie til eie» kan iverksettes (se faktaboks).

– Hvis flere kommer seg inn på boligmarkedet, vil behovet for leiemarkedet blir mindre og det vil automatisk presse prisene nedover, avslutter han.

FpU: fjern skatt

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) forteller at Hussainis forslag til løsninger gjør ham oppgitt.

– Det siste boligmarkedet trenger er en Arbeiderparti-styrt regjering med gårdagens løsninger for morgendagens utfordringer, ifølge ham.

– Hva er deres løsning?

– Vi trenger en Frp-styrt regjering som fjerner dokumentavgiften, eiendomsskatten og som avslutter debatten om skatt på sekundærbolig.

Ifølge Svendserud er også økt skatt det siste både leiemarkedet og boligmarkedet trenger.

– Det vil presse prisene opp, og vil ikke gjøre annet enn å skape en vanskeligere hverdag for folk flest, sier han.

Svendsrud tilføyer at den største utfordringen nå er at det bygges for få små boliger, boliger som vil være gunstig for de som bor alene, slik som Hilde Mari Vik.

– Vi må også bygge mer i høyden, og muligens tørre å utfordre deler av markagrensa, sier han.

Lånekrav hindrer gjeld

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre, mener at det er viktig å legge til rette for at unge får mulighet til å eie i stedet for å leie.

– Mange unge opplever nok at de nye egenkapitalkravene hindrer dem fra å kjøpe den boligen de ønsker, men det er viktig å huske på at reglene er innført for å hindre at folk havner i gjeldskrise, sier han.

Riise synes at situasjonen til Hilde Mari Vik er et eksempel på hvor vanskelig det kan være å skaffe seg bolig i Oslo, han mener i likhet med Svendsrud at løsningen er å bygge flere små boliger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Den viktigste grunnen til at prisene øker er fordi etterspørselen etter bolig i byen er langt større enn tilbudet.

Han legger til at alle heller ikke kan forvente å bo innenfor ring 3 i Oslo.