En overføring av ansvaret for lokaltogtrafikken til Oslo og Akershus, vil også gjøre det lettere å samordne billettprisene, slik at det ikke blir mye dyrere å reise med tog enn buss, påpeker samferdselsbyråd Guri Melby (V).

Lei av kollektivtilbud som ikke henger i hop

TOG: Kollektivtilbudet vil bli mye bedre hvis Oslo og Akershus får mer makt over den lokale togtrafikken, mener samferdselsbyråd Guri Melby (V).

- I dag er ikke togtilbudet i Oslo og Akershus godt nok koordinert med det øvrige kollektivtilbudet, sier Melby til Dagsavisen.

Dette fører blant annet til for dårlig utnyttelse av kapasiteten på togene, og til bussavganger som konkurrerer med samtidige tog, ifølge byråden.

Hun forklarer mangelen på koordinering med den eksisterende todelingen av ansvaret for kollektivtrafikken i det sentrale østlandsområdet:

Samferdselsdepartementet har ansvaret for rutestrukturen til togtrafikken.

Ruter, som eies av Oslo og Akershus, har ansvaret for resten av kollektivtrafikken i området, det vil si både buss, trikk, T-bane og båt.

 

- Utfordrende

- Jeg er opptatt av å skape et best mulig tilbud, både for passasjerene vi allerede har og for å bli attraktive for nye passasjerer. Men todelingen av ansvaret gjør det utfordrende å få til et samordnet og helhetlig tilbud med bruk av samme billett på hele reisen, like priser og enkel overgang fra buss, trikk og T-bane til tog, sier Melby.

Løsningen er å overføre bestilleransvaret for lokale togtjenester fra Samferdselsdepartementet til Oslo og Akershus, mener hun.

I Dagsavisen torsdag tok konsernsjef Geir Isaksen i NSB til orde for en omorganisering av hele jernbanesektoren, for å sikre passasjerene et best mulig tilbud i årene framover.

- Når NSB åpner for nytenkning, bør vi også se på hvordan vi organiserer togtilbudet i Oslo og Akershus, sier Melby.

Nå øyner hun muligheten for den ønskede endringen etter en snartur på Stortinget. I forrige uke møtte Melby der som vararepresentant for Ola Elvestuen.

- Da stilte jeg et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hvordan han stiller seg til et eventuelt ønske fra Oslo og Akershus om å overta bestilleransvaret for lokale togtjenester og også bevilgningen på statsbudsjettet som følger med dette, sier Melby.

 

- Naturlig å vurdere

I går fikk hun skriftlig svar fra statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp). Her minner han om at regjeringen har varslet et større reformarbeid som skal se på organiseringen av jernbanesektoren.

«I dette arbeidet vil det være naturlig å vurdere endringer i ansvarsfordelingen for de oppgaver som utføres i sektoren, herunder kjøp av lokale togtjenester», fortsetter Solvik-Olsen.

- Jeg tolker dette som om han er ganske positiv til en endring, kommenterer Melby.

- Hvor viktig er toget for Oslo og Akershus?

- Jernbanen er en ryggrad i kollektivtransporten i regionen. Oslo og Akershus har rundt 60 prosent av all kollektivtransport i Norge og rundt 50 prosent av NSBs passasjerer. De siste årene har kollektivtrafikken hatt en stor vekst. I 2005 reiste 20 prosent kollektivt. I 2012 var andelen hele 30 prosent, svarer Melby.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog, har følgende å si om saken:

- Hittil har praksisen vært at Samferdselsdepartementet har stått for kjøp av togtjenester for å utnytte kapasiteten uavhengig av fylkesgrensene.

- Hvordan reagerer dere på at regjeringen nå ønsker å se på organiseringen av hele jernbanesektoren, også ansvarsfordelingen for ulike oppgaver?

- Vi imøteser dette med stor interesse og gleder oss til å delta i arbeidet, svarer Lundeby.

tor.sandberg@dagsavisen.no