Legger koranskole-press på egen regjering

Frp-statsråd Sylvi Listhaug og Frps Jon Helgheim vil ha tilsyn med koranskoler. Det samme ba Stortinget regjeringen om for nøyaktig et år siden, men når det kommer på plass er i det blå.

Det var i forkant av Fremskrittspartiets landsmøte at stortingsrepresentant Jon Helgheim og Frp-nestleder Sylvi Listhaug foreslo kartlegging og tilsyn av koranskoler.

Det ba Stortinget regjeringen om å få på plass, for ganske nøyaktig et år siden.

«Stortinget ber regjeringen om å: gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsbein av.» heter det i anmodningsvedtaket fra Stortinget 29. mai 2018.

Les også:Frp foreslår tilsyn med koranskoler

– Ikke valgfritt

På spørsmål fra Dagsavisen om når et slikt tilsyn kommer på plass, svarer Barne- og familiedepartementet at de vil følge opp vedtaket i et forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn, men at det er for tidlig å gå inn på konkrete forslag.

Det holder ikke, mener Helgheim.

– Det er ikke valgfritt for en regjering å gjennomføre Stortingets vedtak. Det skal gjennomføres, og da blir det tilsyn, sier Frps innvandringspolitiske talsperson til Dagsavisen.

Departementet varsler at lovforslaget kommer før Stortinget tar sommerferie 21. juni.

Les også:Kjenner seg ikke igjen i Frps framstilling

Fra seks år

En kartlegging av 12 moskeer i Oslo, gjort for nettavisen Utrop i 2016, rapporterer om at opplæring i islam for barn og unge foregår i lukkede miljøer.

Målgruppene for koranskoler og helgeskoler er barn fra seksårsalderen og oppover.

Disse barna følger opplæringsplanene helt til de er i ungdomsskolealderen, deretter blir de overført til ungdomsgruppene, står det i rapporten.

Les også:– Typisk høyrepopulisme

Fritidsaktivitet

Barne- og familiedepartementet, hvor Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ansvarlig statsråd, minner om at koranskoler, søndagsskoler og annen trosopplæring i trossamfunn ikke er underlagt tilsyn i dag, men at godkjente skoler etter friskoleloven er det.

De understreker samtidig at trosopplæringen er en fritidsaktivitet for barn og unge – i regi av frivillige organisasjoner.

– På spørsmål om det kommer forslag om tilsyn i det nye lovforslaget, skal svaret være ja, mener Helgheim, like fullt.

Helgheim er klar på at ny regler om tilsyn også vil gjelde søndagsskoler.

– Når vi lager et nytt regelverk som skal gjelde for religiøse skoler så må det gjelde alle. Samtidig er jeg åpen på at det er koranskolene vi vil vite mer om, sier Helgheim.

– Om målet er å vite mer om koranskolene er det andre ting en kunne gjort?

– Ja, og Frps integreringsutvalg har også foreslått å kartlegge innholdet og omfanget av koranskoler, men nå er det allerede et forslag om tilsyn vedtatt og da venter vi på at det kommer i lovforslag til regjeringen, sier stortingsrepresentanten.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsket ikke å kommentere saken.