Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) møter motstand fra legene når han vil innføre reservasjonsrett for leger i abortsspørsmål.

Leger sier nei til reservasjonsretten

HØRING: Et flertall av Legeforeningens lokallag sier nei til regjeringens forslag om reservasjonsrett.

En gjennomgang Klassekampen har gjort blant 16 av 19 fylkeslag viser at Legeforeningen ligger an til å si et klart nei i spørsmålet om hvorvidt fastleger skal få mulighet til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort.

Ni fylkeslag oppgir at de er motstandere av en slik reservasjonsmulighet. Fem fylkeslag er usikre eller delt i sine syn. To fylkeslag støtter forslaget.

Regjeringens forslag om reservasjon er fortsatt ute på høring. Svarfrist er 30. april.

Legeforeningen opplyser at den vil fatte et vedtak i to omganger. I første omgang vil foreningen sende inn et høringssvar basert på tilbakemeldinger fra lokallagene. Deretter skal foreningen fatte et endelig vedtak på sitt landsstyremøte i mai.