Oslo sentrum er blant områdene hvor dieselbiler og andre forurensende kjørtøyer kan bli nektet adgang. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Lavutslippssoner kan bli vanlige

I kommuner over hele landet kan bilister snart få kjøreforbud.

Det er konsekvensen av et enstemmig stortingsvedtak som innebærer at kommunene vil få mulighet til å opprette lavutslippssoner.

NO2-utslipp

Først og fremst er slike soner, hvor forurensende kjøretøyer ikke får lov til å kjøre, aktuelt i storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen, hvor nitrogendioksid er et problem, opplyser forsker Ingrid Sundvor ved Norsk institutt for luftforskning.

Men lavutslippssoner vil også kunne være aktuelt i en del mindre kommuner. Både Bærum, Fredrikstad, Sarpsborg, Kristiansand, Lillehammer, Mo i Rana, Tromsø, Ålesund samt Grenland er blant stedene hvor det er mye luftforurensning, ifølge NILU.

6. februar skrev Dagsavisen at Stortingets energi- og miljøkomité enstemmig gikk inn for å la kommunene opprette lavutslippssoner. Under selve voteringen i Stortinget sist tirsdag, var representantene like enstemmige om dette.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V), er blant dem som lenge har ivret for muligheten til å opprette lavutslippssoner.

– Neste vinter

– Stortingsvedtaket betyr at en lavutslippssone kan være på plass i Oslo allerede neste vinter. Det kan for eksempel være aktuelt å stenge Oslo sentrum for de mest forurensende bilene innenfor ring 1 eller ring 2, sier Melby.

Også miljøstiftelsen Zero er godt fornøyd med mulighetene for bilfrie soner.

– Dette er viktig både for å redusere lokale utslipp og forurensning i store byer, men også et avgjørende nasjonalt tiltak for klima, sier rådgiver Ingvild Kilen Rørholt.

– Lavutslippssoner vil ikke bare kutte utslipp, men også gi grobunn for innovasjon i transportløsninger og økte fordeler til elektriske kjøretøy, både privatbiler, drosjer, varebiler, lastebiler og busser, håper hun.

Men det er ikke gitt at luftkvaliteten blir mye bedre.

– Erfaringer fra byer i Europa viser at lavutslippssonene ikke alltid har forventet effekt hvis området er for lite og/eller bilene som berøres, ikke er de som forurenser mest, sier Ingrid Sundvor ved NILU.