Helseminister Bent Høie (H) legger fram en handlingsplan mot selvmord. Hvert år dør over 500 personer i Norge for egen hånd. FOTO: NTB SCANPIX

Lanserer tiltak for å forebygge selvmord

HELSE: For å forebygge selvmord og selvskading vil helseminister Bent Høie (H) gjøre det enklere å søke helsehjelp ved psykiske problemer.

Onsdag lanserer Bent Høie en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Planen inneholder 29 tiltak som både er rettet mot spesifikke risikogrupper, mot hjelpeapparatet, mot pårørende og mot befolkningen som helhet.

Et av tiltakene er å utvikle nye strategier og tiltak som bidrar til at flere søker helsehjelp ved psykiske problemer.

 

Menn prioriteres

– Arbeidet skal rettes mot grupper hvor forebyggingspotensialet er stort og barrierene for å søke hjelp er høye. Tiltak mot depresjon og selvmordsatferd hos menn skal prioriteres, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette tiltaket skal gjennomføres innen 2016.

Hvert år dør over 500 personer i Norge for egen hånd. 70 prosent av disse er menn. Selvskading og selvmordsforsøk er mer vanlig blant kvinner.

 

Sorgstøtte

Det er også et mål i handlingsplanen å sikre god oppfølging av etterlatte, pårørende og andre berørte. Etterlatte skal ifølge planen sikres god krisehjelp og sorgstøtte. Tilgangen til og kvaliteten på behandling for etterlatte skal styrkes uavhengig av hvor i landet man bor.

Det skal jobbes for å utvikle nye prosjekter med likemannsstøtte. Å dele sorgen og egne reaksjoner med andre som har opplevd det samme, kan bidra til å normalisere en ekstrem situasjon og gi hjelp til selvhjelp, heter det.

Dessuten skal det blir mulig for flere å delta på kurs i førstehjelp ved selvmordsfare. Deltakeravgiften for disse kursene skal fjernes.