Lån med renter sliter på muslimenes samvittighet

En nedslitt fasade i Tøyenbekken taler for seg. Moskeen til Islamic Cultural Centre (ICC) trenger sårt en renovering. I hele ti år har medlemmene bidratt med almisser og pengegaver for å kunne finansiere det planlagte nybygget– fremdeles er det ikke nok. Å låne penger i en norsk bank er ikke et alternativ. Koranen forbyr rentebærende lån og for imam Mehboob U Rehman og hans menighet er det uaktuelt å bryte med islamsk lov.

renteforbud i Koranen

– Koranens renteforbud er ikke en bestemmelse som er ment å vanskeliggjøre tilværelsen forklarer Arslan Mohammed.

Han har skrevet hovedoppgave i økonomi om islamsk bankvirksomhet og Dagsavisen møter ham sammen med imam Rehman i ICCs moské.

– Tvert imot er forbudet forankret i en intensjon om å beskytte de fattigste i samfunnet. Man skal ikke sette seg i gjeld og man skal ikke tjene på andres nød. Fra et vestlig ståsted kan det nok være vanskelig å se betydningen av denne «beskyttelsen». Men se på den gjeldsspiralen som verdens u-land er fanget i da gir renteforbudet mening.

Mohammed forklarer at Koranen anser behovet for lån som et tegn på nød. Man skal ikke tjene på å låne bort penger til en trengende og heller ikke selv låne med mindre det er ytterst nødvendig.

De fleste låner

Selv har han både bolig- og studielån. Mohammed tror at de fleste vestlige muslimer velger å ta opp lån men at avgjørelsen ikke nødvendigvis er lett å ta.

– Mange har nok samvittighetskvaler fordi lånopptak strider mot deres grunnleggende normer. Å sette seg i gjeld er ikke et honnøruttrykk i noen kultur. Bare tenk på det norske begrepet «gjeldsslave». Jeg tror at flere muslimer er meget veloverveid når de likevel velger å ta opp lån. Mange er opptatt av å nedbetale det ene før de tar opp flere og prøver gjerne å tilbakebetale så raskt som mulig for å komme unna rentespiralen.

Selv tenkte Mohammed nøye gjennom det da han skulle ta opp boliglån. Han snakket med slekt og venner for å finne den beste løsningen men vurderte aldri å la være å kjøpe hus.

– Nei vi lever i et vestlig samfunn og opptak av lån er nær sagt uunngåelig. Hus og utdannelse er en nødvendighet og selv om Koranen forbyr renter sier den også at man skal tilpasse seg det samfunnet man lever i. Jeg tror de fleste norske muslimer deler den oppfatningen. Islam er i høy grad en individuell religion der det er opp til den enkelte å følge dens påbud ut fra sunn menneskelig fornuft.

moskeene strides

I området rund ICCs kvartal på Grønland har flere andre muslimske menigheter reist nye moskeer. Noen av dem både iøynefallende og kostbare som den profilerte bygningen til World Islamic Mission gjerne omtalt som «den blå moskeen». Og i november står Jamat-muslimenes nye moskebygg ferdig like ved Grønlands torg. Den blir Nordens største. Etter hva Dagsavisen erfarer er begge moskeene lånefinansiert.

– Det får være deres valg synes imam Mehboob U Rehman. Han har hørt om at det i andre land som Storbritannia og Sverige finnes banker som tilbyr lånetjenester tilpasset sharia – muslimsk lov – og ville benyttet seg av det dersom en norsk bank kunne tilby noe lignende.

Islam-vennlig lån

Også Arslan Mohammed mener at det finnes et norsk marked for shariabasert finansvirksomhet med rentefrie lån.

– Uten renter hvor ligger da bankens profitt?

– Sharialån fungerer i hovedsak ved at banken kjøper opp det objektet man trenger lånekapital til og selger det videre til kunden for et høyere beløp. Totalen nedbetales så i faste avdrag over en gitt periode og er rentefrie.

– Så i realiteten er det bare en måte å omgå selve rentebenevnelsen?

– Ja det er nok det. Banken tjener jo likevel forklarer Mohammed.