Lader opp 
til bilbytte

SAMFERDSEL: Elbilen er i støtet. Et flertall av 
befolkningen sier nå at de kan tenke seg å kjøpe elbil 
ved neste bilkjøp.

Så sent som i fjor var situasjonen den motsatte. Erlend Værdal er en av de nyfrelste elbilistene.

- Familien på fire har hatt elbil i litt over ett år. Nå er vi kvitt den verste rekke­viddeangsten. Ny elbil er bestilt. Når den kommer kvitter vi oss med dieselbilen vi også har. Da blir familiens bilpark 100 prosent elektrisk, forteller han.

- Hvorfor?

- For å spare reisetid og kostnader. Jeg bor på Vinterbro og jobber på Kalbakken. Med elbil kan jeg bruke kollektivfeltene. Kostnadene er lavere fordi jeg slipper bomavgift, forsikringen er billigere og årsavgiften lavere, svarer Værdal.

Det er en ny undersøkelse gjennomført av Sentio for Transnova, som viser at det norske folk er i ferd med å vende den fossile bilen ryggen. I fjor svarte 52 prosent nei på spørsmålet om de ved et bilkjøp ville vurdere å kjøpe en elbil. Nå svarer bare 42 prosent nei på samme spørsmål.

Utgangspunktet er et representativt utvalg på 1.000 personer over 18 år.

Samtidig har andelen som kan tenke seg en elbil som husholdningens hovedbil, økt markant fra 13 til 21 prosent. Det synes dermed som det er flere enn Værdal som er blitt kvitt rekkeviddeangsten.

Andelen som kan tenke seg en elbil som en nummer 2-bil, har økt fra 35 til 37 prosent.

 

Positive unge voksne

Totalt sett er det altså 58 prosent som holder muligheten åpen for et elbilkjøp, mot 48 prosent i 2012.

- Ikke minst i den yngste halvdelen av befolkningen har det vært en sterk økning av dem som kan tenke seg elbilen som hovedbil, påpeker seniorrådgiver Tom E. Nørbech i Transnova.

- For dem under 30 år har økningen vært fra én av fem til én av tre. For dem mellom 30 og 40 år har økningen vært fra én av åtte til én av fire.

- Er dette et forvarsel om begynnelsen på slutten for den fossile bilen?

- Det er vanskelig å si, men Norge har vist verden at det er mulig å få til en overgang til flere elbiler takket være en rekke ulike insentiver. I dag er Norge det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet, svarer Nørbech.

- Hvorfor er nordmenn blitt enda mer positive til elbilen det siste året?

- For det første begynner elbilene å bli veldig synlige i trafikken. Det virker som om dette har bidratt til å gjøre folk flest mer oppmerksomme på alle fordelene ved dem. Dernest har nok det at vi begynner å få på plass et nett av hurtigladeplasser, hatt betydning. Jeg tror også at det at Tesla har kommet på banen, har fått folk til å skjønne hva som er mulig å oppnå med en elbil.

 

Bestselger

Så stor har interessen for Tesla allerede vært, at bilfabrikantens Model S toppet registreringsstatistikken for nye biler i Norge den første uka av september. Dette skyldes at mange som har stått på venteliste for den nye elbilen, nå har begynt å få den.

Erlend Værdal er så langt ikke blant de heldige. Han er forberedt på å måtte vente i sju-åtte uker til før han blir Tesla-eier.

- Skal denne bilen også brukes på lange turer?

- Vi har 26 mil fra hjemmet til hytta. Det må bilen klare også vinterstid, i motvind, med snø, i kø og når den er fullastet. Hvis ikke har vi et stort problem. Men jeg føler meg trygg på at det vil gå bra. Jeg regner med at vår Tesla kommer til å bli familiens hovedbil de neste fem til sju årene, svarer Værdal.

- Hvordan har erfaringene med den første elbilen vært?

- Veldig bra. Det er jo nettopp derfor vi tør å kjøpe en elbil til og kvitte oss med dieselbilen.

NB! Transnova jobber nå med en nasjonal strategi for en videre utbygging av ladestasjoner, ut over de drøyt 4.400 ladepunktene som allerede eksisterer. Blant disse er det godt og vel 70 hurtigladepunkter.

- Nærmere 60 nye hurtigladepunkter er i ferd med å bli etablert. Med 250 hurtigladepunkter kan vi dekke behovet til 90 prosent av befolkningen, sier Tom E. Nørbech i Transnova, som er opprettet av Samferdselsdepartementet for å fremme klimaeffektiv transport.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Elbilens fordeler

Her er noe av det som kan tale for kjøp av elbil:

Ingen engangsavgift og merverdiavgift på nullutslippsbiler.

Tilgang til kollektivfelt.

Redusert årsavgift.

Gratis bompassering.

Gratis på riksveiferjer.

I hovedsak gratis lading.

Billig forsikring.

Lave service- og vedlikeholdskostnader.

Kommer gunstig ut i skadestatistikken.

Kilder: Transnova og Norsk Elbilforening