La ut døde husdyr som åte

En mann kom tilfeldigvis over dyrene rett ved et naturreservat i Østfold. Personen som hadde satt opp en jaktbu like i nærheten, forklarte til Mattilsynet at de brukte stedet til revejakt.

 

Funnet ble gjort i Indre Østfold denne sommeren. Dyrene lå i et myrområde og hadde på det tidspunktet vært døde så lenge at de hadde gått fullstendig i oppråtning.

Like ved funnstedet var det en skytterbu med siktlinje inn mot der dyrene lå, og videre innover mot det nærliggende naturreservatet.

Å bruke døde husdyr som åte er ikke lov uten spesiell tillatelse fra Mattilsynet. Dette begrunnes blant annet med faren for spredning av smitte.

LES OGSÅ: Norske jegere skjøt og drepte 226 villsvin i løpet av forrige jaktår. 212 av dem ble felt i Østfold

Ble fjernet da Mattilsynet tok kontakt

Personen som oppdaget de døde dyrene varslet Mattilsynet om funnet.

Marit Wilkens, veterinær og førsteinspektør i Mattilsynet, kom gjennom grunneier i kontakt med mannen som hadde satt opp jaktbua. Han forklarte at han var kjent med at bua ble benyttet til åtejakt på rev, men ikke at det lå hele kadavre av storfe der.

– Mannen ble gjort oppmerksom på at i henhold til forskriften som regulerer håndtering av animalske biprodukter, er det ikke tillatt å benytte kadavre eller deler av døde produksjonsdyr som åte til jakt. Slikt regnes som spesialavfall og skal snarest mulig transporteres til et egnet anlegg for destruksjon, sier Wilkens.

– Saken ble raskt tatt hånd om. Etter et par dager fikk vi bekreftelse på at kadavrene var levert til destruksjon, samt bildemateriell som viste at de var fjernet. Da fant vi ingen grunn til å inspisere stedet eller involvere politiet, legger hun til.

LES OGSÅ: Tilsyn avslørte at flere kuer skal ha stått i avføring, var svært tynne og var utsatt for alvorlige luseangrep

– Ikke alvorlig nok

Dagsavisen Østfold er derimot kjent med at Mattilsynet informerte politiet om selve funnet kort tid etter at de hadde blitt varslet om det. Politiet ga da beskjed om at de ønsket at etaten gjorde sine egne undersøkelser først, for å få litt mer klarhet i hva som hadde skjedd, før de eventuelt ville starte en egen etterforskning.

Ettersom Mattilsynet ikke endte opp med å levere noen anmeldelse, kommer dermed saken neppe til å bli etterforsket.

– Vi forholder oss til fagmyndighetene. Vi ønsker ikke å starte en straffesak som fagmyndighetene ikke ønsker å anmelde, fordi den ikke er av en så alvorlig art, forteller Jan Ekeberg, seksjonsleder ved Felles kriminalenhet i Øst Politidistrikt.

Mannen som kom over de døde dyrene mener likevel saken burde fått konsekvenser.

– Jeg synes det som skjedde er ubetenksomt på flere vis. Min oppfatning er at det er et overdådig utlegg av åte til revejakt. Det er ikke nødvendig å legge ut så mye åte for å få rev inn. Dessuten gjør måten det er lagt ut på at man risikerer avrenning nært inntil et naturreservat, sier han.

LES OGSÅ: Frykter at dyrevelferd skrotes i nye læreplaner i skolen

Andre regler enn ved å bruke ville dyr

Arild Sørensen, seniorrådgiver i Miljødirektoratets friluftsseksjon, forklarer at det ikke bare er lov, men også vanlig å jakte på rev med åte.

– Det er det ingenting i veien for. Denne jaktformen brukes ofte i kombinasjon med et skjul, som for eksempel en jaktbu. Man kan stort sett legge ut dødt vilt som åte, men når det gjelder dyr som er produksjonsdyr i landbruket, er det store begrensninger, sier han.

Siri Martinsen, leder av dyrevernorganisasjonen NOAH, forteller at de stadig vekk får tips om ulovligheter som skjer i forbindelse med jakt.

– NOAH er generelt imot åtejakt, ikke minst fordi vi er kjent med flere tilfeller hvor det er jaktet på åte i dårlig lys slik at skadeskyting er en større risiko, sier hun.

LES OGSÅ: Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold vil felle tolv ulver og ta ut tre revirer
LES OGSÅ: Ulv vandret over 300 km før den ble påkjørt på E6 (DA+)