FOTO: HARALD PETTERSEN/STATOIL

- La den siste olje hvile!

Olje- og energidepartementet åpner 72 blokker i Barentshavet for leteboring. Et klart flertall i Norge ber regjeringen sette på bremsene.

Etter tidligere storfunn i Barentshavet ble det i går klart at Olje- og energidepartementet åpner nye områder for leteboring. 86 blokker eller deler av blokker lyses ut i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel. De fleste av dem, hele 72, er i Barentshavet, 14 i Norskehavet.

Utlysningen skal berede grunnen for nye utvinningstillatelser før sommeren 2013.

- Vi opplever nå rekordstor interesse for Barentshavet. Med 72 av totalt 86 utlyste blokker står Barentshavet fram som mulighetenes hav i 22. konsesjonsrunde. Her har vi hatt svært oppløftende leteresultater, og jeg gir nå industrien tilgang til nye områder i tilknytning til disse funnene, uttalte olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) da konsesjonsrunden ble presentert.

Men ikke alle er like fornøyde. En fersk meningsmåling viser at et flertall i Norge er kritisk til å slippe løs oljeindustrien langs norskekysten.

 

Flertallet er kritisk

Det er stilt en rekke spørsmål om norsk oljeutvinning i målingen, som er utført av Ipsos MMI for Miljøverndepartementet. Dette er noen av resultatene:

* Bare to av ti sier at de er helt eller delvis enig i at oljen bør hentes opp så raskt som mulig for å få ut verdien. Sju av ti er helt eller delvis uenig.

* 32 prosent sier at de er helt eller delvis enig i at oljeselskapene må få bore langs hele kysten, at det viktigste er å få tilgang til nye oljereserver og sikre arbeidsplassene i oljesektoren. 62 prosent er helt eller delvis uenig.

* 58 prosent sier de er helt eller delvis enig i at oljevirksomheten må begrenses til de områdene der det allerede er aktivitet i dag. 36 prosent er helt eller delvis uenig.

* 59 prosent er helt eller delvis enig i at det beste for miljøet er at ikke all oljen fra norsk sokkel hentes opp nå. 28 prosent er helt eller delvis uenig.

 


Vil avlyse

Tallene er godt nytt for miljøbevegelsen, noe Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, ikke legger skjul på.

- Dette er jo svært gledelige tall, sier Haltbrekken til Dagsavisen og peker på at flertallet svarer at det beste er at ikke all olje hentes opp nå.

- Å la mer norsk olje ligge på havbunnen er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, sier han.

Haltbrekken følger opp med å fyre løs mot olje- og energiminister Ola Borten Moe.

- Disse tallene viser at oljeministeren frontkolliderer med folkemeningen, sier han og viser til den nye konsesjonsrunden.

Haltbrekken viser til at sentrale fagetater har stilt spørsmål ved at flere av disse blokkene skal lyses ut. Havforskningsinstituttet fraråder åpning av ti av dem og anbefaler at det ikke gis anledning til å bore deler av året i ytterligere 64.

- Fiskeri- og miljøinteressene settes på spill. Det finnes visstnok ingen grenser for hvor olje- og energiministeren vil tillate oljevirksomhet, sier Haltbrekken.

Han har tidligere tatt til orde for å avlyse hele konsesjonsrunden. Nå mener han statsråden overkjører rådene han selv har spurt om å få fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra Ola Borten Moe om verken konsesjonsrunden eller meningsmålingen.

- Regjeringens politikk med hensyn til tempo på og lokalisering av oljeutvinning er fastlagt og forelagt Stortinget gjennom Stortingsmelding om petroleumsvirksomheten og de helhetlige forvaltningsplanene for våre havområder. Denne politikken ligger fast, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Evang i Olje- og energidepartementet i en kommentar til Dagsavisen.

 

Ikke overrasket

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier til Dagsavisen at han ikke er overrasket over tallene som kommer fram.

- De viser at mange i Norge har en bevisst og reflektert holdning til spørsmålene, og at vi er delt, sier han.

Solhjell hadde knapt tatt plass i Miljøverndepartementet før han kunne legge fram klimameldingen, på overtid. Både meldingen og klimaforliket har blitt kritisert fra miljøbevegelsen for mangel på grep for å bremse utslippene fra oljeindustrien.

- Jeg mener klimaforliket er godt når det gjelder klimagassutslipp i sektoren. Vi øker CO2-avgiften og skal ha som mål å elektrifisere mer. Men jeg vil samtidig understreke at det er nødvendig å gjøre mer i framtida, sier Solhjell.

- Har utvinningstempoet vært for høyt?

- Regjeringen er enig om dagens utvinningstempo. Men jeg mener det er nødvendig å diskutere tempoet fram mot neste stortingsperiode. Både av klimagrunner og fordi det er en utfordring for fastlandsnæringene og industrien vår med den voldsomme veksten i petroleumsindustrien i forhold til andre deler av næringslivet.

espen.lokeland-stai@dagsavisen.no