Lekeplasser med fastmonterte og standardiserte lekeapparater på inngjerdet gummiunderlag, gir ikke barn den friheten og de utfordringene de trenger, mener den danske forfatteren og landskapsarkitekten, Helle Nebelong, som kommer til Norge i mars.

– La barna leve litt mer farlig

– Byliv kan skade barnas naturlige utvikling og gjøre dem mindre rustet til å møte utfordringer senere i livet.

 

Det sier den internasjonalt anerkjente landskapsarkitekten og eksperten på barns oppvekstmiljø, Helle Nebelong.

Den danske arkitekten, forfatteren og foredragsholderen har i flere år vært en spydspiss i arbeidet med å bedre barns rett til fri utfoldelse og nærhet til naturen.

– Det at stadig flere bosetter seg i byene er en av vår tids største trusler mot barns oppvekstmiljø. Barn i byen får for lite kontakt med naturen uten at konsekvensene av dette tas tilstrekkelig på alvor, mener Nebelong.

For å bøte på dette har Nebelong blant annet designet København kommunes største naturlekeplass på 25.000 kvadratmeter i Valbyparken, som er den mest brukte lekeplassen i hele København.

I mars kommer hun til Norge for å holde innledningsforedrag om lekenhet i byrom i forbindelse med at Universitetet i Agder åpner et nytt kompetansesenter for lek.

Les også: Reidar Sollie skriver om sin  oppvekst i byen: Flukten over Storokrysset

Lærer å mestre livet

Nebelong vil ikke si at barn har best av å vokse opp utenfor byene, men mener både foreldre og barnehager bør bli langt mer bevisst på viktigheten av å la barn få være ute i naturen, klatre i trær og bli skitne.

– De moderne familiene har det travelt, og det er ingen selvfølge at barna kommer seg ut i naturen jevnlig. Når familien kommer hjem på ettermiddagen ender mange barn opp foran TV, dataspill og i-pad mens foreldrene gjør andre ting. De blir lekende i en sanseløs fantasiverden som ikke er deres egen, der muligheten for egeninnflytelse er begrenset, forklarer Helle Nebelong.

Dette mener hun er svært skadelig – særlig for små barn.

– Natur er fundamentalt for oss mennesker, vår velvære og vår utvikling. Barn er naturlig nysgjerrige og trenger god tid til å undersøke og erfare på egne premisser, mener Nebelong.

Hun viser blant annet til svenske studier som viser at barn som går i barnehager med gode lekemuligheter i et naturpreget miljø, har større evne til å konsentrere seg enn barn som går i barnehager der aktivitetene er bestemt på forhånd.

– Undersøkelser som er gjort av utformingen av lekeplasser og utearealer i skoler og barnehager viser at varierte omgivelser utvikler barnas fantasi, konsentrasjon, motorikk og fysiske utholdenhet. Kanskje enda mer interessant er det at det også påvirker barnas evne til å løse konflikter og ta hensyn til hverandre, fremholder Nebelong.

Hun mener samfunnet er altfor opptatt av å beskytte barna fra alt som er vondt og farlig.

– Barn som må konsentrere seg for ikke å falle ned en bratt skråning, lærer å ta vare på seg selv, vurdere risiko og finne løsninger – egenskaper som er viktig for å klare seg i livet. Vi gjør barna en stor bjørnetjeneste ved å overbeskytte dem, sier Helle Nebelong, som mener gummibelagt lekeunderlag nærmest burde vært bannlyst.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ingen dypere opplevelse

– Argumentene for en slik løsning er todelt; mindre vedlikehold og større trygghet. Men det er en falsk trygghet. Lekeplasser med fastmonterte og standardiserte lekeapparater gir en form for næringsfattig lek; «fast play», det gir ingen dypere opplevelse.

– Barn behøver et kupert landskap, med bakker, stokker, trær og busker som krever konsentrasjon for å bevege seg i. Ifølge forskningen gir disse uteområdene økt konsentrasjon på skolen i tillegg til at det gjør barna bedre i stand til å møte andre mennesker, sier Nebelong.

I en tid da svært mange barn sliter med konsentrasjonsvansker, atferdsproblemer og utagering, mener den danske landskapsarkitekten det er grunn til å tenke utenfor boksen både for å finne forklaringer og løsninger.

Ifølge det amerikanske forskerparet, psykologiprofessorene Rachel og Stephen Kaplan, har vi mennesker to typer oppmerksomhet: «The direct attention» som er målrettet, krevende og konsentrert. Dernest «The involuntary attention» som er umiddelbar og spontan.

– Det er denne siste formen for oppmerksomhet som er så viktig å utvikle og som vi bruker i naturen. Mens den målrettede oppmerksomheten tapper oss for energi, krever den andre ingen større mental anstrengelse og virker tvert imot som påfyll og rekreasjon, forklarer Helle Nebelong.

– Betyr dette at en tur i parken ikke er nok for barn som bor i byen?

– Det er tross alt bedre enn å sitte inne hele tida. Men det er grunn for foreldre til å tenke igjennom hvilke utfordringer det faktisk gir barna.

– Kanskje er det verd å prioritere tida annerledes når de er små. Ta dem med ut og la dem få oppdage det som er rundt dem. La barna utfordre egne grenser i sitt eget tempo og leve litt mer farlig. Det trenger ikke å skje så mye hele tida, sier Helle Nebelong.