Kvinner i kamp: Anniken Huitfeldt har i årets valgkamp reist land og strand rundt for å tøffe opp damer til å ikke bortforhandle ordførerkjedet. FOTO: HILDE UNOSEN

– Kvinner må tørre å ta makt

Anniken Huitfeldt (Ap) frykter at kvinnelige ordførerkandidater forhandler bort egen posisjon etter årets valg.

Kvinnerepresentasjonen i norske kommunestyrer er ikke akkurat et glansbilde på norsk likestilling:

Etter kommunevalget i 2011 var kun 22 prosent av landets ordførere, kvinner. Dette var en nedgang på ett prosentpoeng fra 2007-valget. Hva resultatet blir etter årets valg er for tidlig å si, siden mange kommunestyrer fremdeles forhandler om makta.

Ved valget i 2011 hadde Ap 28 prosent kvinnelige toppkandidater, men da konstitueringen av kommunestyrene var ferdig, var kun 22 prosent av Aps ordførere, kvinner.

– En kvinnelig ordførerkandidat tenker «Hva er best for mitt team» – og gir kanskje ordførerposten bort til andre partier for å sikre andre posisjoner til resten laget sitt. Det er en sympatisk tanke, men det viktigste er jo å få ordføreren. Det er det som er bra for laget, sier leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Kvinner gir seg

Huitfeldt har i år reist land og strand rundt for å støtte opp om Aps kvinnelige ordførerkandidater. Hun tror man må gjøre det mer attraktivt for kvinner å være lenger i politikken. I dag gir 7 av 10 kvinnelige kommunestyremedlemmer seg etter én periode.

– Da blir det færre aktuelle kvinner med erfaring, som kan stille opp på topp, tror Huitfeldt.

Menn på sikre plasser

Problemet er ikke bare ordførerjobben. Ved årets kommunevalg var 6 av 10 politikere på sikker plass, menn.

Mannsdominansen blir ytterligere forsterket når valgresultatene tikker inn. Menn får hyppigere personstemmer enn kvinner. Ved valget i 2007 kunne det ha blitt 42,3 prosent kvinneandel i kommunestyrene, men etter at personstemmene var talt opp falt andelen til 37,5. I år gikk Ap til valg med en kvinneandel på 31 prosent.

LES OGSÅRekordfå kvinner i nytt bystyre

Selv om årets tall ikke er endelige, så er det grunn til å tro at kvinneandelen svekker seg i år også. I Oslo gikk Ap til valg på en liste med annenhver kvinne og mann, men da personstemmene var talte, viser det endelig resultatet at kun 7 av 20 bystyrerepresentanter er kvinner.

– Vi har noen høyere andel på listene i år, men det hjelper lite om mennene får alle personstemmene. Jeg mener det er grunn til å se på valgsystemet, slik at vi kan sikre en jevnere kjønnsfordeling, mener Huitfeldt.

– Hva kan man gjøre mener du?

– Stortinget må se om vi for eksempel skal innføre stryking igjen, sier Huitfeldt.

LES OGSÅ: Gro mener vi ikke er i mål

Mål er makt

Ap holder denne uka landsstyremøte på Utøya hvor kvinnelig representasjon blir tema.

En foreløpig opptelling viser at Ap-kvinnene lokalt kan være med å snu den negative trenden. Hittil har Ap sikret seg makta i 163 kommuner, og 31 prosent av ordførerstillingene er bekledd av kvinner.

For Aps del er det en oppgang på nesten 10 prosentpoeng fra i 2011. Flere Ap-kvinner har i år overtatt ordførerkjedet i byer som tidligere har vært styrt av menn: Ida Pinnerød blir ordfører i Bodø, Eva Vinje Aurdal i Ålesund og Malvik kommune i Sør-Trøndelag får sin første kvinnelige ordfører i Aps Ingrid Aune.

– Viser tallene at Ap har tatt seg i nakkeskinnet lokalt?

– Det er for tidlig å si om dette har hjulpet, men vi har jobbet hardt med dette, sier Huitfeldt.

KOMMENTAR: På tide å kvinne seg opp