Leder i Grorud Idrettslag, Richard Pedersen, venter på ny flerbrukshall. Kuttene i Groruddalssatsingen vil utsette byggingen, tror han. Idretten er viktig for integreringen i de flerkulturelle bydelene av Oslo.

Kutter støtten til Groruddalen

LEVEKÅR: Frp har advart om at Groruddalen kan bli en «getto». Likevel kutter regjeringen 8 millioner kroner i prosjektet som skal løfte Groruddalen.

- Kuttene i Groruddalssatsingen betyr enda flere utsettelser, sier leder i Grorud Idrettslag, Richard Pedersen, til Dags­avisen.

Samtidig som Høyre/Frp-regjeringen har vært høyt på banen når det gjelder integrering kutter de nå 8 millioner kroner i Groruddalssatsingen i deres forslag til statsbudsjett.

I et spleiselag med staten har Oslo kommune de siste åtte årene fått til et milliardløft for Groruddalen, som skal bedre levekår og integrering i en hardt prøvet del av hovedstaden. Nå krymper overføringene fra staten: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kutter statens støtte fra 130 millioner kroner til 122 millioner kroner i 2015.

 

Vurderer å flytte

Flerkulturelle Groruddalen trenger felles arenaer for å møtes på tvers av etnisitet.

Idretten blir trukket fram som sentral for integreringen. Nå går Richard Pedersen rundt på Grorud idrettsanlegg. Stedet har de siste tre årene mer eller mindre vært et anleggsområde. Midler fra Groruddalssatsingen har rustet opp idrettsparken, men fortsatt gjenstår en flerbrukshall. På grunn av kuttene blir nok hallen utsatt, frykter Pedersen.

Også på Furuset er det blitt gjort mye med midler fra områdesatsingen. Daglig leder i Furuset Idrettslag, Vidar Nordeng, forteller om oppussing av skolen, flere nye grøntarealer og sosiale møteplasser som er blitt til med støtten. Det har ført til at mange som vurderte å flytte fra bydelen er blitt værende.

Nordeng mener det er en nedtur at regjeringen kutter i den populære satsingen.

- Fortsatt er det områder i Groruddalen som ikke har fått samme mulighet som oss. Her vil kutt ramme hardt, sier idrettslederen.

 

Advarte mot gettoer

Leder i Oslo Ap og stortingsrepresentant, Jan Bøhler, reagerer på at det kuttes i midler til Groruddalen i statsbudsjettet.

- Det er svært alvorlig at regjeringen kutter i Groruddalssatsingen. Vi vil videreføre og øke satsingen, sier Bøhler.

Bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner har til sammen 135.000 innbyggere - dobbelt så mange som i hele Finnmark. Mange av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Integreringsutfordringer, etniske skiller og språk er særlige utfordringer for flere av bydelene. Før satsingen ble satt i gang i 2007 ble det pekt på at området hadde store levekårsforskjeller, nedslitt bygningsmasse, trafikkstøy og at flere lokale sentrum og samlingspunkter ble tømt for liv.

I valgkampen før stortingsvalget advarte Frp-nestleder Per Sandberg mot at flere områder i Groruddalen kunne utvikle seg til «gettoer» i et intervju med Dagbladet. Nå er Bøhler overrasket over at Frp i regjering kutter i midlene som kan bedre utviklingen i dalen.

- Denne satsingen koster ikke all verdens, men bidrar mye til hvordan Groruddalen kan løftes, sier Bøhler.

 

På tvers av kulturer

På Furuset er sogneprest i Ellingsrud og Furuset menighet, Tor Eivind Erikstein, svært skuffet over at satsingen for å ruste opp dalen nå trappes ned.

Erikstein mener investeringer i felles møteplasser er avgjørende for å få til et godt samspill mellom de som bor her.

- Nå kutter regjeringen i mulighetene til å lage felles arenaer, muligheter for felles opplevelser og de tar ikke integreringsutfordringen på alvor. Det bør satses - ikke kuttes, sier sognepresten.

Han forteller om en flott flerkulturell lokalbefolkning - samtidig som det er utfordringer med å bli kjent på tvers av etnisitet, kultur og bakgrunn.

- Hvordan i all verden skal vi bli kjent med hverandre og lære å forstå hverandre? Det er jo det vi strever med, og da trenger vi alle gode krefter, sier presten.

Det er en sosial dimensjon i satsingen også - området er et av de områdene som scorer dårligst på levekårsunder­søkelser, framholder han.

- Dette gjelder ikke bare det fler­kulturelle samfunnet, men også sosiale forskjeller, sier Erikstein.

 

Mindre deltakelse

En god del av midlene er blitt brukt på å ruste opp turveier og grøntområder i dalen. Channeh Storvik leder internasjonal kvinneklubb, en turgruppe som bruker anleggene som er bygd gjennom Groruddalssatsingen.

- Når man ser at ting fungerer, er det dumt å kutte. Groruddalen har fått dårlig omdømme, men vi ser hvor mye bra som har kommer gjennom denne satsingen. Det har skjedd mye i nærmiljøet. Grøntområder og turveier er rustet opp, sier hun og poengterer:

- Dette vil gå ut over integreringen og deltakelsen i samfunnet.

På Stortinget arbeider Venstre for å reversere kuttet på åtte millioner, og har lagt dette inn i sitt alternative budsjett. Det har ikke KrF gjort.

Budsjettforhandlingene fortsetter utover uka på Stortinget, og det blir meldt om betydelig avstand mellom partiene.

samfunn@dagsavisen.no

 

– Rom for å kutte

Regjeringen er ikke i tvil om at de kan skjære ned satsingen i Groruddalen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke kommentere kuttene i Groruddalsatsingen. Men Frps tidligere innvandringspolitiske talsmann, og statssekretær Per-Willy Amundsen, bekrefter kuttene.

Amundsen har selv tidligere, ved flere anledninger stilt spørsmål om integreringsutfordringene i Groruddalen i Stortinget. Nå forsvarer han millionkuttet.

– Regjeringen mener det er rom for å redusere bevilgningen til Groruddalssatsingen noe. Områdeutvikling er et kommunalt ansvar, sier han.

Amundsen legger til at staten har bevilget «betydelige midler» til Groruddalssatsingen de siste årene og overoppfylt sine forpliktelser. I 2015 vil regjeringen bruke 122 millioner kroner på Groruddalssatsingen.

Skuffet over kutt

Byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), er skuffet over kuttene fra egen regjering. Han påpeker likevel at de årlige bidragene har gått opp og ned.

– Men statens og kommunens bidrag til Groruddalssatsingen har alltid overgått de 50 pluss 50 millionene årlig som er avtalt. Det ser ut til å skje også i 2015, sier Høyre-politikeren.

– Det er likevel synd at foreslått beløp går ned, da det betyr at mindre kan gjøres, og byrådet har tatt dette opp med regjeringen.

Veien videre

I dag gjelder satsingen fra 2007-2016. Regjeringen vil ikke love noen videreføring, men sier de er i dialog med Oslo kommune.

– Vi har god dialog med byrådet om hvordan vi sammen kan satse videre i Groruddalen. Vi evaluerer nå prosjektene som er satt i gang regi av satsingen, og vi kommer tilbake med konklusjon etter dette. Vi vil fortsatt ha gode og målrettede satsinger i dalen, sier statssekretær Per Willy Amundsen.

Oslo kommune har satt av midler også i 2017 og 2018 til å videreføre satsingen.

– Statsråden har uttalt at det ikke er spørsmål om staten skal bidra i Groruddalen etter 2017, men hvordan satsingen skal skje, sier byråd Folke Fredriksen.