Venstre er det eneste opposisjonspartiet som har presentert en alternativ langtidsplan for Forsvaret, og presenterer i dag hvordan de prioriteringene slår ut i forsvarsbudsjettet for 2017.

Kutter i lufta

I sitt alternative budsjett for 2017 styrker Venstre hær og heimevern med 900 millioner, mens de sparer i Luftforsvaret, Forsvarsbygg og utsetter kampflykjøp.

 

Venstre er det eneste opposisjonspartiet som har presentert en alternativ langtidsplan for Forsvaret, og legger i dag fram hvordan de prioriteringene slår ut i forsvarsbudsjettet for 2017.

I Venstres alternative statsbudsjett slenger de på 900 millioner kroner til Hæren og Heimevernet, på toppen av det regjeringen foreslår i sitt forsvarsbudsjett.

* 250 millioner kroner ekstra til Hæren.

* 250 millioner kroner ekstra til Heimevernet.

* 400 millioner kroner ekstra til utstyr til Hæren og Heimevernet

Les også: Nå er de tilbake

Nær halv milliard ekstra

Venstre sikrer også Sjøforsvaret med 50 millioner kroner og fem forsvarskorps, som regjeringen ikke prioriterte i sitt forsvarsbudsjett 2017.

Med det konkretiserer Venstre sitt standpunkt i forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret, som etter planen skal komme i havn denne uka.

Mer penger til landmakta har vært et sentralt stridspunkt i forhandlingene.

– Vår hovedprioritet har hele tida vært å framskynde investeringene i hær og heimevern, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Slankere enn regjeringen

Venstres alternative forsvarsbudsjett er 78,5 millioner slankere enn regjeringens.

– Her viser vi at det går an å beholde de funksjonene vi vil innenfor den rammen regjeringen har lagt. Blir regjeringen enig med noen andre om langtidsplanen for Forsvaret vil vi stemme for rammen på forsvarsbudsjettet, men ikke ta ansvar for nedleggelsene de der går inn for, sier Skei Grande, som sitter i forhandlinger om langtidsplanen for Venstre.

Les også: Byrådet mener beredskapen i Oslo er glemt i kampen om Forsvaret

Kutter i Luftforsvaret

For å skape handlingsrom til styrkingen av Hæren og Heimevernet vil Venstre utsette kjøpet av de nye kampflyene F35. Samtidig går Venstre inn for å stoppe flyttingen av 334-skvadronen fra Bardufoss til Haakonsvern.

* Å stoppe flyttingen mener partiet de kan spare 144,4 millioner kroner på.

* Å utsette kampflykjøpet mener de å kunne spare 300 millioner kroner på.

– Men er det mulig å utsette kampflykjøpet?

– Vi har stått for dette lenge, og mener dette er en reell omprioritering. Det må vises vilje til å omprioritere om vi skal framskynde investeringene i hær og heimevern, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har vært tydelige på at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i kampflyinvesteringene.

Les også: Bråket om forsvarsforliket skaper budsjettknuter i Stortinget

Kutter i Forsvarsbygg

Skei Grande mener Venstres omprioriteringer vil føre til et mer balansert forsvarsbudsjett.

– Dette er en ærlig og oppriktig omprioritering. Vi sparer blant annet på Forsvarsbygg som legger seg på en kostnadsstandard jeg mener ikke henger sammen med den jobben som skal gjøres, sier Skei Grande.

Venstre kutter totalt 274 millioner kroner i Forsvarsbygg. 150 millioner kroner alene på å redusere framdriften på den nye kampflybasen på Ørlandet.

De mener også å spare 200 millioner på å stoppe flyttingen av basen på Andøya til Evenes, et annet stridsspørsmål i langtidsplanen for Forsvaret. Etter planen skal partiene på Stortinget enes om en innstilling som avgis fredag denne uka.

Les også: Robert Mood: Nærmer seg USAs ønsker