Terskelen for å oppsøke BUP og barnevernet er mye høyere. Nettopp det å vite at Robust er der for meg, hjelper veldig. Hvis jeg blir urolig, kan jeg raskt få en samtale, og da ordner det seg, sier en jente som i fjor fikk hjelp av omsorgsstasjonen.

Kutter forebyggende psykiatrisk tilbud

Om lag 70.000 barn og unge i Norge har psykiske lidelser. At man får hjelp tidlig, er viktig. Oslo kommune vil likevel legge ned forebyggende tilbud.

- For å forhindre psykiske plager blant barn og unge er det viktig at hjelpen kommer tidlig. Det viser all forskning. Lavterskeltilbud som jobber med forebygging er derfor utrolig viktig. Det er bedre å forebygge enn å reparere, påpeker leder Trude Fixdal ved senteret for psykisk helse barn og ungdom ved Oslo universitetssykehus.

 

Legges ned

Om lag 250 barn og unge i hovedstaden får hvert år hjelp av omsorgsstasjonen Robust, som drives av Kirkens Bymisjon. Tilbudet er gratis, og barn, unge og familiene deres kan få hjelp uten henvisning, lang ventetid eller saksbehandling. Men i byrådets budsjettforslag foreslås det at driftstilskuddet fra Oslo kommune til Robust, på om lag 3 millioner kroner i året, skal kuttes. Det vil bety nedleggelse fra februar 2013.

Barne- og familieetaten begrunner blant annet kuttet med at «brukerne får lignende tilbud gjennom offentlige tiltak» som familievernkontoret, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernstjenesten. Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) reagerer på begrunnelsen.

- Robust er et forebyggende tiltak som hjelper mennesker før de får det for vanskelig. Det gjør at vi kanskje slipper at de ender opp i BUP eller barnevernet. Det koster rundt 3 millioner i året å betale for to institusjonsplasser i barnevernet. Til sammenligning hjelper Robust om lag 250 mennesker i året for samme beløp. På sikt er det veldig dyrt å ikke satse forebyggende, sier han.

Johansen mener også at Familievernkontoret ikke kan sammenlignes med Robust.

- Familievernkontoret har først og fremst kompetanse på samlivsproblematikk.

 

Ventetid og henvisning

En gjennomgang Dagsavisen har gjort viser at gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter ved BUP-enheter i Oslo i fjor var om lag 50 dager.

- BUP jobber også noe med å forebygge psykiske lidelser. Men det er ikke riktig at vi kan tilby barn og unge den type forebyggende lavterskeltilbud som Robust er. De vi primært hjelper har såpass alvorlige lidelser at de vurderes etter pasientrettighetsloven. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten, vi krever henvisning og vi har ventetid, sier Fixdal.

 

Lavere terskel

Robust jobber blant annet med temaer som vold, selvskading, sorg, isolasjon, rus og mobbing. Dagsavisen har snakket med en jente som i fjor fikk hjelp av Robust og som ønsker å være anonym.

- Jeg «møtte veggen» i fjor. Hadde jeg ikke fått hjelp, ville jeg nok fortsatt hatt det vanskelig. Jeg isolerte meg, selv om jeg egentlig visste at jeg trengte hjelp. Det at det var lett å ta kontakt med Robust, reddet meg, sier hun.

Jenta har det i dag bra, men kontakter Robust når hun har behov.

- Terskelen for å oppsøke BUP og barnevernet er mye høyere. Nettopp det å vite at Robust er der for meg, hjelper veldig. Hvis jeg blir urolig, kan jeg raskt få en samtale, og da ordner det seg, sier hun.

 

- Økt bemanning

- Barneverntjenesten har de siste årene økt sin bemanning betydelig, har økt sakskapasitet og kan tilby flere lokale og andre tjenester, som familievernkontorene, familieteam og BUP. For det andre har Robust mottatt direkte bevilgninger, så dette har også vært en anskaffelsesfaglig vurdering, om den er i strid med lov om offentlige anskaffelser, sier helsebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), til Dagsavisen.

markus.weisser@dagsavisen.no