Lederen i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er glad for at arbeidsgiverorganisasjonen KS vil tilbake til forhandlingsbordet sammen med lærerne. FOTO: ARNE OVE BERGO

KS vil snakke med lærerne igjen

LÆRERSTRID: Frontene mellom lærerne og arbeidsgiver­organisasjonen KS er fortsatt steile. I går avviste KS-styret et forslag om å beholde dagens arbeidstidsavtale.

Både det politiske Norge og Skole-Norge frykter storstreik dersom lærerne og KS ikke blir enige om hvem som skal styre lærernes arbeidstid.

I går var det møte i KS‘ mektige hovedstyre, der temaet ble diskutert. SVs mann i KS-styret, Ivar Johansen, tok der til orde for at KS skulle trekke sine forslag om endring av lærernes arbeidstid og heller bygge videre på dagens arbeidstidsavtale i forståelse med lærerorganisasjonene. Forslaget ble nedstemt.

- Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere dagens prosess, sa Johansen til Dagsavisen etter styremøtet.

 

- Nye toner

Samtidig åpner KS nå for å gjenoppta forhandlingene om lærernes arbeidstidsavtale før hovedtariffoppgjøret starter i april. I en fellesuttalelse som ble sendt ut etter gårsdagens møte står det:

«Med utgangspunkt i et felles mål om å utvikle en enda bedre skole og skape ro, er Hovedstyret opptatt av å finne gode løsninger i dialog med organisasjonene fram mot de forestående forhandlingene. Dersom motparten ønsker å fortsette prosessen fram mot forhandlingene, vil KS være positive til dette.»

Ifølge leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet er dette godt nytt.

- Dette er nye toner fra KS-styret, og det er vi glade for. Signalet som nå blir gitt, danner et bedre utgangspunkt for nye forhandlinger, fastslår Lied.

 

- Viktigst å få KS tilbake

Etter at det i januar ble brudd i forhandlingene mellom partene, har frontene stått steilt. En økende bekymring for at uroen skal spre seg til norske klasserom, har satt sinnene i kok hos så vel politikere som lærere og andre skolefolk.

- Det er blitt tatt flere initiativ for at KS igjen skulle komme i forhandlingsposisjon, slik at partene kan komme hverandre i møte. En måte å gjøre det på kan være å bygge videre på dagens arbeidstidsavtale, men det viktigste for oss er at forhandlerne i KS viser vilje til å komme tibake til forhandlingsbordet, understreker Lied.

- Oppfatter du at man er nærmere eller lenger unna en mulig lærerstreik etter styremøtet i KS?

- Det er det umulig å si noe om så lenge før selve hovedoppgjøret starter. Men jeg utelukker ikke at streik kan bli resultatet, sier Lied.

Kilder Dagsavisen har vært i kontakt med, betegner imidlertid situasjonen som svært dramatisk og mener sjansen for storstreik er større enn noensinne.

 

Realiteten står fast

Selv om både KS og lærerne nå signaliserer fornyet vilje til å snakke sammen, har ingen av partnerne kommet med konkrete uttalelser som tyder på at innholdet og realitetene i saken er forandret.

Konsulentfirmaet Rambøl Management gjennomførte på oppdrag fra KS i 2009, 2011 og 2014 spørreundersøkelser i kommunene om lærernes arbeidstid. Ifølge KS er disse svarene som danner grunnlaget for KS sitt forhandlingsmandat og krav om å få mer makt over lærernes arbeidstid.

En ringerunde avisen Firda har gjort til 12 kommuner i Sogn og Fjordane, viser imidlertid at ingen av de 12 kommunene har behandlet KS-saken politisk. Ifølge kilder Dagsavisen har snakket med, er det også verdt å merke seg i hvor liten grad rådmenn og ordførere har gått offentlig ut og forsvart KS sitt standpunkt.

karin.fladberg@dagsavisen.no