Kjøpmennene på Svinesund vet hvordan de skal prise lokkevarer for å dra nordmenn dit selv om den norske krona er blitt mindre verdt. FOTO: STEIN MARIENBORG

Kronefesten 
er over

VALUTA: Krona har falt 13 prosent det siste året. Hva betyr det for deg og meg?

Når du og familien din rusler fra en strand på Kanariøyene for å få dere en matbit på et spisested i nærheten, vil dere merke det samme som nordmenn på shoppingtur i London, kjøpekraften vår i utlandet har gått kraftig ned.

For hver hundrelapp vi hadde å bruke i et land med euro for ett år siden, kan vi nå trekke fra 13 kroner. For ett år siden fikk du en euro for 7,40 kroner. Nå må du ut med 8,37.

Krona har svekket seg omtrent like mye overfor de fleste valutaer, som britiske pund, amerikanske dollar og svenske kroner.

 

I norske hyller

Man skulle tro at varer importert fra et euroland ble 13 prosent dyrere når euroen blir 13 prosent dyrere. Den gode nyheten er imidlertid at slik er det ikke. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at importvarer i norske hyller bare er blitt 0,3 prosent dyrere det siste året.

Forskningsleder Torbjørn Eika i SSB peker på flere årsaker til at varene ikke er 13 prosent dyrere. En av forklaringene er at det ikke bare er importprisen som styrer en vares salgspris. Mange andre faktorer, som norske avgifter og butikkenes fortjeneste og kostnader i Norge, er innbakt i prisene. Bilimportørenes betaling til utlandet utgjør for eksempel under halvparten av nybilprisene i norske forretninger.

En annen årsak er at de norske prisene henger etter utviklingen i valutakursen, blant annet på grunn av norske lagre og langsiktige prisavtaler mellom utenlandsk selger og norsk importør. Prisene øker ubønnhørlig når krona svekker seg, men det skjer langsomt. For eksempel vil en svekking av den norske kronen på 2 prosent bare ha økt norske konsumprisen med 0,1 prosent det første kvartalet og gradvis økende til 0,4 prosent det fjerde kvartalet, ifølge beregninger Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene har foretatt.

Den tredje årsaken er at det kan være store prisbevegelser på verdensmarkedet, blant annet på mange matvarer.

Eika poengterer at det dessuten fremdeles skjer en forskyvning av produksjon over til land med svært lave kostnader (populært kalt Kina-effekten) og at dette kontinuerlig presser prisene på mange ferdigvarer.

 

Kjøpekraften

Sakte, men sikkert vil vi imidlertid merke at svakere krone øker prisene, også på norskproduserte varer fordi mange innsatsfaktorer bak det vi produserer i Norge er importert.

Eika poengterer at kronefallet gjør at kjøpekraften vår vil falle noe, men at økt lønn vil kompensere for en del av prisøkningen. Han og SSB tror at reallønnsveksten vil bli lavere enn den har vært de siste årene. Det positive er at svakere kronekurs gir høyere sysselsetting fordi varene våre blir billigere å produsere sammenlignet med utenlandske varer.

Ekspertene tror ikke krona vil svinge seg tilbake til gamle høyder i år.

 

Pakkereiser

Har du lyst på en pakketur, vil du fremdeles ha fordel av at prisutviklingen er tregere enn kursutviklingen for krona. Informasjonssjef Helen Begby i Apollo forteller at det er vanlig at bransjen lang tid i forveien avtaler hvor mye de skal gi for en valuta, for eksempel euroen. Kronesvekkelsen vil derfor ikke påvirke prisene for pakkereiser på en lang stund ennå. Her har kursutviklingen gitt charterselskapene en fordel overfor dem som vanligvis bestiller opphold direkte fra hotellene og som umiddelbart merker virkningen av en svekket krone.

Den viktigste prisfaktoren i denne bransjen er imidlertid forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Det vil si at det er dyrest i skoleferiene. Og i Hellas, som er en av Apollos spesialiteter, er prisene presset nedover av de dårlige tidene som herjer dette landet.

 

Harryhandel

Vi tjener mye mindre på å harryhandle nå enn for ett år siden.

Da betalte vi bare 85,60 kroner for en svensk hundrelapp. Nå må vi ut med 95,40 kroner.

Det hjelper ikke at du kan velge å betale i norske kroner i de største butikksentrene over svenskegrensen.

De nye musklene til den svenske krona gjør at du må ut med tilsvarende flere norske kroner. Dette stopper likevel ikke nordmenn fra å fortsette valfarten til de svenske grensebutikkene.

- Vi har så god margin på prisene at nordmenn kommer likevel, sier senterleder Ståle Løvheim i Nordby Shoppingcenter sør for Svinesund.

- Når den norske krona faller i verdi, øker butikkene her antall lokkevarer, forklarer han.

Shoppingsenteret økte omsetningen med tre prosent i fjor sammenlignet med 2012. Løvheim håper trenden fortsetter i år.