Kritisk til at flere i Distrikts-Norge skal få kutt i studiegjelden

Mener Ap bare frir til Sp-velgere.

 

Som Dagsavisen kunne melde onsdag vurderer Arbeiderpartiets distriktsutvalg å gi flere muligheten til å slette studiegjeld.

Les saken her:Ap lukter på å gi studiegjeldskutt til flere

I dag kan du få slettet 10 prosent av ditt opprinnelige lån hvis du bor og arbeider i Finnmark eller i Troms-Kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy.

Vil lokke unge til distriktene

Nå vurderer Arbeiderpartiet om ordningen bør gjelde flere steder i Distrikts-Norge, hvor det er vanskelig å få unge mennesker i etableringsfasen til å bosette seg.

– Dette handler om å fornye eksisterende ordninger, og gjøre dem aktuelle i vår tid, sier Cecilie Agnalt, som leder Aps distriktsutvalg.

– Selv om avstandene i Nord-Norge gjør at utfordringene der er helt spesielle, har vi også lignende utfordringer i andre deler av Distrikts-Norge, legger hun til.

Arbeiderpartiet satte ned distriktsutvalget etter det nedslående valgresultatet i fjor høst.

Distriktspartiet Sp var det partiet som hentet flest velgere fra Ap, ifølge velgerundersøkelsen fra stortingsvalget 2017.

– Stusselig

– Det er bra at Arbeiderpartiet nå ønsker å få egen distriktspolitikk, men dette forslaget vitner om litt stusselige ambisjoner for distriktene, sier Mathilde Tybring-Gjedde som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre.

Hun mener Ap har misforstått om de tror god distriktspolitikk handler om å gi folk «særrettigheter». 

–  Det handler om å skape nye jobber, binde by og land sammen og skape bedre velferd der folk bor. Urbanisering er en trend i mange land, og vi motvirker ikke det med litt mindre studiegjeld, sier Høyre-politikeren og legger til:

– Jeg tror dessverre ikke at flere på min alder flytter til distriktene fordi de får noen tusenlapper mer å rutte med. Jeg tror de flytter til distriktene dersom det er spennende jobbmuligheter, sterke kompetansemiljøer, og gode barnehager og skoler. 

Men også Tybring-Gjedde mener det er viktig å gi folk muligheten til å ta utdannelse uansett hvor de bor. 

 – Studiesentrene er et eksempel som bidrar sterkt til utdanning og kompetanseheving i distriktene. Godt samarbeid med universiteter og høyskoler gjør det mulig for de som vil bli lærer eller sykepleier kan gjøre dette der de bor, uten å måtte flytte ute.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ukritisk av Ap

Leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), gir også forslaget stryk.

– Å slette studiegjeld må ikke bli en regel, men gjøres som særlige unntak, sier Steffensen til Dagsavisen.

Men heller ikke de blå har vært helt fremmed for å utvide ordningen.

Nytt av året er at lærerstudenter kan få dekket inntil halvparten av studielånet. Mest penger får de som tar lærerutdanning for 1. til 7. trinn og de som tar lærerjobb i Nord-Norge.

– Men dette gjøres som unntakstilfelle siden vi ser at vi trenger flere lærere, og ikke som Ap som ukritisk vil bruke det som et distriktsredskap for å bremse velgerflukten til Sp, sier komitelederen. 

– Det viktigste for å få folk til å bosette seg i distriktene, er uansett at det finnes jobber i distriktene, og det betyr først og fremst kraftfull satsing på infrastruktur og redusert beskatning av næringslivet, mener Steffensen.