Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk hardt ut mot regjeringen i etterkant av Stortingets hemmelige møte. Han mener Solberg-regjeringen «bryter med arven etter 22. juli», blant annet på løftet om mer åpenhet.

Kritikken mot regjeringen hardner til

Kritikken øker mot regjeringens hemmelighold av Riksrevisjonens beredskapsslakt.

 

Av Bjørn S. Kristiansen og Sofie Prestegård

I Stortingets vandrehall mandag forsvarte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) regjeringens hemmeligholdslinje da hun og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kom fra et to og en halv time langt lukket møte i et av Stortingets avlyttingssikre rom mandag morgen.

Unødvendig, mente Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg kan ikke si noe fra møtet. Det var et lukket og hemmelig møte – som er veldig uvanlig i Stortinget. Og veldig unødig i denne saken, som burde gått inne i en åpen stortingssal, sa Støre etterpå.

Hemmeligholdet kan få en høy pris, mener Ap-lederen:

– Det kan skade respekten for å unndra ting fra offentligheten, dersom en skjuler noe for å dekke over egne feil. Det er riksrevisor Per-Kristian Foss’ ord, og jeg viser til dem.

Les også: Pressegeneral om hemmelighold: Ekstremt uheldig

Hemmelig

Og her er vi kjernen av saken: Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport om regjeringens arbeid med såkalt objektsikring – altså sikring av viktige bygninger og infrastruktur – basert på en undersøkelse i 2015. Rapporten avdekket alvorlige mangler, og deler av den ble hemmeligstemplet. Riksrevisor Per-Kristian Foss laget imidlertid et sammendrag ment for offentligheten. Men også dette sammendraget hemmeligholdes av regjeringen – så godt som alene om å mene at er nødvendig.

Dagens Næringsliv har tidligere fått tilgang til og offentliggjort både sammendraget som riksrevisoren utarbeidet, og et notat utarbeidet av Forsvarsdepartementet der departementet foreslår endringer i sammendraget som systematisk ville dempet eller endret kritikken som var rettet mot regjeringen.

– Det er ikke rikets sikkerhet Forsvarsdepartementet ønsket å beskytte, men Forsvaret og departementet mot Riksrevisjonens kritikk ved å sminke ord og uttrykk, sa Foss til DN i april.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En skam

Om årsaken til hemmeligholdet og behovet for gårsdagens lukkede møte, sa Støre:

– Jeg vil ikke ilegge dem noe motiv, annet enn at det er fristende å tro at de gjør dette for ikke å få fullt søkelys på egne feil og mangelfull oppfølging.

Kontrollkomiteen har avholdt både en åpen og en lukket høring i saken. Gårsdagens lukkede møte følges av et åpent møte i dag.

– De kommer ikke til å klare å skjule seg fra kritikken som opposisjonen kommer med, sa Venstres Abid Raja, med henvisning til dagens møte.

Raja mente at hemmeligholdet «er en skam».'

Les også: Får krass kritikk etter første lukkede møte på Stortinget på 25 år

Avviser kritikk

Forsvarsministeren avviste kritikken:

– Regjeringen har selvfølgelig ikke gjort noe forsøk på å sensurere kritikk. Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sa hun.

Justis- og beredskapsministeren mente det lukkede møtet var nødvendig:

– Det mener jeg er svært nyttig, for da blir Stortinget bedre informert om hvordan tilstanden er i dag, sa Amundsen, og la til at regjeringen «er i en langt bedre stilt situasjon i dag».

Han antydet at regjeringen ikke har noen mangler i arbeidet med objektsikring per i dag.

Les også: Tidligere etterretningssjef: Regjeringens plan for Forsvaret allerede utdatert

 

Kritikken av regjeringens beredskapsarbeid

* Riksrevisjonen pekte i en rapport i fjor på svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring. Grunnlaget var en større undersøkelse i 2015.

* Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring. Forsvarsdepartementet har imidlertid sagt nei.

* Regjeringspartiene Høyre og Frp fikk støtte fra KrF og dermed flertall i Stortinget for å holde sammendraget hemmelig.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har holdt én åpen og én lukket høring i saken.

* I kontrollkomiteen mener Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og KrF at regjeringen har opptrådt «sterkt kritikkverdig» i saken.

* Venstre mener saken er «svært alvorlig og kritikkverdig» for regjeringen, mens Høyre og Frp ikke vil kritisere regjeringen. Det er dermed ikke flertall i Stortinget for formuleringen «sterkt kritikkverdig».

* Kontrollkomiteen har levert en gradert og en åpen innstilling i saken. Stortinget holdt derfor et lukket møte mandag 19. juni, mens det skal være et åpent møte tirsdag.

Kilde: NTB