Kristin Halvorsen. FOTO: ARNE OVE BERGO

Kristin vil stramme inn

Kristin Halvorsen gir full støtte til Torger Ødegaard og oppfordrer alle kommuner til å bli strengere med foreldre som vil ta barna ut av skolen.

- Jeg er helt enig med Ødegaard i at dette er et område der det trengs innstramminger, og det kan gjøres slik Oslo gjør det nå. Det er viktig at alle foreldre er klar over hvor viktig det er at barna deres er på skolen. Torger Ødegaard har også sendt meg et brev med forslag om at noe skal gjøres på nasjonalt nivå, og det skal vi gå nøye gjennom, lover kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

 

Ferie framfor skoletid

Dagsavisen skrev torsdag at skolebyråd Torger Ødegaard (H) strammer kraftig inn på permisjonspraksisen i Oslo-skolen fra 1. januar 2013 for å få bukt med at foreldre ikke forholder seg til skolens ferier når de planlegger sine egne.

Ifølge opplæringsloven kan rektor i dag frita elevene fra lovpålagt skolegang i inntil to uker (ti skoledager), men det er ingen begrensninger på hvor mange ganger i løpet av skoleåret det kan gis slik permisjon.

Det har ført til at foreldre tar elevene ut av skolen i tide og utide, og maktesløse rektorer oversvømmes av permisjonssøknader fra ferielystne foreldre. Permisjon for å dra på ferie utgjør hovedvekten av søknadene.

Fra og med nyttår får hver Oslo-elev maksimalt ti permisjonsdager i løpet av et skoleår, og regelverket skal tolkes strengt. Normalt skal det ikke gis permisjon til feriereiser, ifølge Ødegaard, som har utfordret kunnskapsministeren til å gjøre Oslo-standarden til nasjonal politikk.

Han ber også Halvorsen om å vurdere endringer i lovverket, slik at skoleeier, i dette tilfellet Oslo kommune, kan bøtelegge foreldre som holder barna fra skolen uten å ha fått permisjon.

 

Uheldig fravær

- Det er skoleplikt, så foreldre har plikt til å sørge for at barna får undervisning. Det er bare politi og påtalemyndighet som kan bøtelegge, men også på dette området vil jeg gjerne gjøre nærmere vurderinger av virkemidler, sier Halvorsen.

Hun mener innstrammingen i Oslo-skolen ligger innenfor det kommunene står fritt til å gjøre:

- Man har i dag rett til å søke fri i inntil ti skoledager og få det når det er forsvarlig. I dag kan man søke flere ganger, og slik jeg forstår Oslo, har de definert at mer enn én periode i skoleåret ikke er forsvarlig. Jeg vil oppfordre alle kommuner til å være strenge med dette. De som er borte fra undervisning, går glipp av noe, det er ikke til å komme forbi. Det krever mye av lærerne og kan også forstyrre de andre elevene.

- Hva vil du si til foreldre som benytter seg mye av permisjoner?

- Jeg tror en del foreldre ikke tenker gjennom at det faktisk er til ulempe for deres barn å ha mye fravær, sier Halvorsen.

 

FUG: - For strengt

Også Christopher Beckham, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), vil ha innstramminger.

- I utgangspunktet er jeg helt enig i at elever bør få maksimalt ti dager permisjon i løpet av et skoleår, sier Beckham.

Han er imidlertid ikke like kategorisk som Ødegaard og mener det må være åpning for unntak i spesielle livssituasjoner, for eksempel ved sykdom i familien eller skilsmisse.

Mange Oslo-elever får trolig ikke innvilget permisjon i det hele tatt neste år, siden det normalt ikke skal gis permisjon til ferie, ifølge de nye reglene. For strengt, synes Beckham.

- Det er greit at det skal være maks ti dager permisjon i året, men det bør være mulig å få bruke noen eller flere av disse dagene til å reise utenom skoleferien. Mange foreldre har ikke råd til annet. Vi må passe på at det ikke blir sånn at bare barn med rike foreldre får gode ferieopplevelser, sier Beckham.

Han er soleklar om Ødegaards forslag om å bøtelegge foreldre for ugyldig fravær:

- I dag kan man ikke bøtelegge kommunen for å bryte opplæringsloven når det gjelder elevenes fysiske og psykiske skolemiljø. Da blir det helt tullete å begynne å snakke om å bøtelegge foreldre.

samfunn@dagsavisen.no